SD i Oskarshamn kan tänka sig att bygga mindre skolor istället för en ny storskola

SD i Oskarshamn kan tänka sig att bygga mindre skolor istället för en ny storskola

2020-10-01 0 av Peter A RosénOSKARSHAMN

Förra veckan berättade vi att det finns planer på att lägga ned Saltviksskolan samt Norra Skolan och Vallhallaskolan (bilden) i Oskarshamn.

På torsdagen röstade en majoritet av bildningsnämndens politiker ja till ett inriktningsbeslut, som innebär att kommunen siktar på att ersätta de tre nedlagda skolorna med en storskola för cirka 1 000 elever.

Sverigedemokraterna gillar dock inte att kommunen låser fast sig vid planerna på en storskola, vilket vår tidning har skrivit om tidigare.

Partiet vill istället att bildningsförvaltningen ska få i uppdrag att ta fram flera förslag till ny grundskolekapacitet, där – exempelvis – möjligheten att bygga en mindre skola, eller flera mindre skolor, ska finnas med.

I bildningsnämnden yrkade Sverigedemokraterna även på att bildningsförvaltningen i framtagandet av de olika förslagen ska ta med områden i hela kommunen – och därtill redovisa vilken grad av lämplighet som varje område har när det gäller val av plats för skolbyggnation.

Partiet vill också att bildningsförvaltningen ska ta fram konsekvensanalyser och beslutsunderlag till varje förslag, som särskilt bedömer varje enskilt förslags påverkan på barn, elevers och medarbetares trygghet, välmående och pedagogiska effekter.

Sverigedemokraterna vill också att bildningsförvaltningen ska se över hur kommuninvånarna, vårdnadshavarna, barnen/eleverna och medarbetarna kan göras delaktiga i utformningsprocessen när det kommer till det nya grundskolekonceptet i kommunen.

Partiet delar övriga partiers uppfattning om att kommunen behöver förstärka grundskolekapaciteten – och SD säger ja till att påbörja en diskussions- och arbetsprocess.

Men Sverigedemokraterna tycker inte att det är eftersträvansvärt att begränsa arbetsprocessen till att kommunen måste bygga en ny storskola.

Det är inte bra att hasta fram ett beslut på grundskolefronten, understryker partiet.

”Ska slå vakt om landsbygden”

Det skadar den politiska behandlingen och förtroendet från medborgare, föräldrar, barn och elever i kommunen, påpekar partiet.

Därför valde SD att plocka fram ett eget förslag till inriktningsbeslut.

Partiet bedömer att förslaget tydligare framhåller vikten av barns, elevers och medarbetares trygghet – samt deras delaktighet i arbetet med den nya grundskolekapaciteten.

– Det är viktigt att ha ett gediget beslutsunderlag. Vi ska inte hasta fram ett beslut om att bygga en storskola för omkring en halv miljard kronor. Och det är inte uppenbart att det är rätt att bygga en storskola. Det kanske är bättre att bygga flera mindre skolor. Vi ska slå vakt om landsbygden, säger Sverigedemokraternas fullmäktigegruppledare Michael Erlandsson, som även lyfter fram vikten av småskalighet och hemkänsla.

– Det är också viktigt att politiken och medborgarna har flera förslag att ta ställning till.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se