SD öronmärker en miljon kronor för storstädning av gruppboenden

SD öronmärker en miljon kronor för storstädning av gruppboenden

2020-10-19 1 av Peter A Rosén


OSKARSHAMN

Sverigedemokraterna i Oskarshamns kommun går i sin budget in med en extramiljon, som är öronmärkt för storstädning av gruppboenden.

Partiet har reagerat starkt på Oskarshamns-Nytts artiklar om den undermåliga städningen inom äldreomsorgen.

Leif Axelsson (SD).

– Jag blev väldigt tagen av det. Jag hade ett hum om att det kunde vara så här – men inte att det var så som personalen beskrev det. Naturligtvis är det kanske inte så på alla våra boenden. Det finns säkert de som är värre – och de som är bättre, säger socialnämndsledamoten Leif Axelsson (SD).

”Vem vill bo så?”

– Vi vill satsa dessa extrapengar för att man exempelvis ska kunna köpa städtjänsten externt. Men det är upp till förvaltningen att välja tillvägagångssätt. Vi vill i alla fall skicka med en miljon kronor. Så att det hålls rent. Det får inte gro igen på våra gruppboenden. Vem vill bo så? Våra omsorgstagare har rätt att kräva rena, fina och välstädade boenden – i hela kommunen, tillägger han.

Sverigedemokraterna går även in med en generell förstärkning av omsorgen (även där är summan en miljon kronor).

Partiet satsar också en miljon kronor på äldreomsorgen (generell förstärkning).

Sverigedemokraterna lägger dessutom 3,5 miljoner kronor på en förstärkt elevpeng – samt en miljon kronor på trygghetsskapande åtgärder.

Partiet drar ner på ledningsorganisationerna i kommunstyrelseförvaltningen (minus en miljon kronor), socialförvaltningen (minus tre miljoner kronor) och bildningsförvaltningen (minus en miljon kronor utöver befintlig neddragning i den antagna handlingsplanen för bildningsnämnden).

Sverigedemokraterna reformerar även modersmålsundervisningen (minus 2,5 miljoner kronor).

”Fler händer i omsorgen”

– Vi kan inte i vår vildaste fantasi tro att det behövs så mycket ledning när det är tufft ute i verksamheterna. Vi vill ha fler händer i omsorgen. Och färre inom administrationen, säger Leif Axelsson.

Partiets fullmäktigegruppledare Michael Erlandsson (översta bilden) betonar att kärnverksamheterna – barnomsorgen, skolan, äldreomsorgen och tryggheten – är viktigast för Sverigedemokraterna.

Partiet konstaterar samtidigt att kommunens ekonomiska situation är tuff – även om de ekonomiska förutsättningarna för nästa år ser något ljusare ut än vad prognosen visade i våras, är det ekonomiska läget oklart på längre sikt – på grund av pandemin, bland annat.

– Det viktigaste är att försöka undvika besparingar inom kärnverksamheterna, säger Michael Erlandsson, som understryker att tryggheten definitivt ingår i kärnverksamheterna.

Partiet har redan avsatt betydande medel i investeringsbudgeten och nu avsätter man alltså en miljon kronor i driftbudgeteten också. Det handlar exempelvis om att anlita fler väktare.

”Otryggheten ökar”

– Går man in och tar del av Brottsförebyggande rådets statistik över en längre tidsperiod, så är det tydligt att antalet grova brott har blivit fler. Otryggheten ökar, säger Michael Erlandsson.

– Vi måste vidta kraftåtgärder för att motverka detta. I vårt budgetförslag har vi också fler poliser i kommunen och kameraövervakning. Vi har ett helt batteri med förslag.

– Vi kan aldrig få en attraktiv och välmående kommun om den inte är trygg. Trygghet är A och O. Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. Det är egentligen bara vi sverigedemokrater som påtalar det på allvar, säger Michael Erlandsson.

Han berättar också att partiet vill se en språksatsning inom omsorgen:

– I sitt budgetförslag avsätter majoriteten (Socialdemokraterna och Moderaterna) en liten summa för att kartlägga språkkompetensen – och det är bra. Det ska vi göra. Men det har framgått via tidningsartiklar, och via personer som jag och Leif har pratat med, att det finns bristande språkkompetens bland en del medarbetare inom omsorgen idag.

– Ingen skugga över dem. Det är kommunen som ska skapa de rätta förutsättningarna. Här tar vi vårt ansvar. Majoritetens ambition är för liten. Det räcker inte med en kartläggning. Vi måste ta fram ett språkverktyg. Och det kan vi med fördel göra med inspiration från Sölvesborgs kommun, där man redan har gjort detta. Ett språkverktyg handlar om att vi ska hitta ett slags arbetssätt som gör att vi kan kvalitetssäkra kunskaperna i svenska språket hos medarbetarna.

– Och det kan även bli aktuellt inom andra verksamheter, där vi bedömer att det behövs.

”Behövs verkligen”

Sverigedemokraterna välkomnar också de 13 miljonerna, från staten, som har öronmärkts för äldreomsorgen.

– De behövs verkligen, säger Leif Axelsson.

– Hade Sverigedemokraternas budget gått igenom, så hade det gått ut mer pengar till kommunerna. Men 13 miljoner kronor är väldigt välkommet, säger Michael Erlandsson.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se