Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

SD undrar om Oskarshamns kommunalråd bor på baksidan av månen

ANNONS

OSKARSHAMN

Lever Oskarshamns kommunalråd Andreas Erlandsson (S) i verkligheten – eller på månens baksida?

Det undrar Michael Erlandsson (SD).

Michael Erlandsson (SD).

Sverigedemokraterna Leif Axelsson och Michael Erlandsson hör av sig till vår tidning. Duon vill prata om den senaste tidens händelser på brottsfronten i Oskarshamns kommun.

De har, bland annat, reagerat på en grov misshandel – som vi skrev om igår.

”Är orolig”

– Jag är orolig. Vi börjar se en trend – brottsligheten i vår kommun har blivit grövre. Vi blir påminda om en kriminalitet som man vanligtvis bara förknippar med storstäder och vissa förortsområden. Men nu ser vi att den även finns i mindre städer, som Oskarshamn. Det förändrar hela vår situation, säger Michael Erlandsson.

– Jag känner att vi börjar närma oss ett krisläge i kommunen. Den här utvecklingen avstannar inte – den intensifieras istället. Då kan inte politiken sätta sig i baksätet och vila. Vi måste ta tag i de här frågorna, understryker han.

Oskarshamns-Nytt pratar med Michael Erlandsson och Leif Axelsson över ett par koppar kaffe på Café Shalom i centrala Oskarshamn.

De påpekar att det bara är Sverigedemokraterna som lyfter fram trygghetsfrågorna i den kommunpolitiska debatten.

De understryker också att deras parti, gång på gång, har lagt fram konkreta förslag, med koppling till tryggheten.

”Möts av irritation”

– Men så fort vi lägger fram förslag, eller lyfter frågan, möts vi av irritation. Man raljerar och säger att vi överdriver, trots att vi kan peka på konkreta exempel. Vi hänvisar till rapporter om att den upplevda otryggheten ökar. Detta är på riktigt. Andreas Erlandsson, Socialdemokraterna och Moderaterna vill dock inte ta i den här frågan, säger Michael Erlandsson.

Sverigedemokraterna ger sig inte. Partiet har återigen, via fullmäktigegruppledaren Michael Erlandsson och vicegruppledaren Leif Axelsson, ställt frågor i ämnet till Andreas Erlandsson.

SD-politikerna undrar om kommunalrådet är nöjd med tryggheten i kommunen – och om han accepterar att Oskarshamn har ett växande problem med otrygghet.

Sverigedemokraterna vill också veta om Andreas Erlandsson i höst är beredd att bifalla någon, eller några, av de trygghetsskapande åtgärder som finns i SD:s förslag till driftbudget.

Michael Erlandsson och Leif Axelsson poängterar att kommunalrådet tidigare, både inför förra valet och i olika fullmäktigedebatter, har hävdat att Oskarshamns kommun inte har ett eskalerande otrygghetsproblem.

”Oacceptabelt”

– Han vill inte ta i de här frågorna. Vi tycker inte att det är värdigt. Det är fullständigt oacceptabelt. Vi kan inte ha ett styre som sopar den här frågan under mattan. Vi måste göra saker och ting, säger Michael Erlandsson.

– Socialdemokraterna kommer inte med några egna förslag inom området.

Leif Axelsson berättar att han var uppe i fullmäktiges talarstol vid ett tillfälle och föreslog att partierna, tvärpolitiskt, skulle kunna samverka kring otrygghetsfrågorna.

– Jag tycker att det är så pass viktigt att vi borde kunna lägga stridsyxorna åt sidan och bilda en liten grupp, för att titta på vad vi kan bidra med tillsammans. Men jag fick kalla handen från Andreas Erlandsson, säger han.

Leif Axelsson (SD).

– Det är ett återkommande mönster, inflikar Michael Erlandsson.

Han anser att socialdemokratin lider av en ”extrem fyrkantighet”.

– De har några slags mentala no go-zoner. Vi anser att de borde ta sitt ansvar istället. Men Socialdemokraterna verkar inte vilja göra någonting inom otrygghetsområdet.

– Sedan kan de kanske tycka att det inte är en kommunpolitisk fråga – utan att det är en polisiär fråga. Men vi tycker att det även är en fråga för kommunen, säger Leif Axelsson.

– Man försöker hitta ursäkter och hinder – för att slippa ta i frågan. Ett sätt är att säga att man inte kan göra saker – och det är helt fel. Det finns mängder av saker som kommunen kan göra. Tryggheten är en kommunal kärnfråga. Åtminstone för oss inom Sverigedemokraterna, betonar Michael Erlandsson.

– Vi vill att man ska se över möjligheten att ha fler väktare och öka polisnärvaron i kommunen.

Michael Erlandsson plockar fram en SVT-artikel från 2018, där det berättas att Ronneby kommun ansökte om att få bli ett Paragraf 3-område, vilket godkändes av polisen.

Det innebär att ordningsvakter får utökade befogenheter när det, exempelvis, kommer till att gripa personer som begår brott.

”Måste agera nu”

– Det är en trygghetsskapande åtgärd som kommunen kan vidta, säger Michael Erlandsson, som berättar att Sverigedemokraterna funderar på att lägga fram ett skarpt förslag om att Oskarshamns kommun ska skicka in en paragraf 3-ansökan.

– Vi måste agera nu. Kommunen borde ha agerat i förrgår, anser han.

Om ni styrde kommunen själva – vad skulle ni göra då?

– Till att börja med handlar det om att tillskjuta medel – och det har vi gjort i våra investeringsbudgetförslag. Vi har ett helt batteri med åtgärdsförslag, svarar Michael Erlandsson.

Han fortsätter:

– Otrygghetsfrågan spänner över ett brett fält. Det är en övergripande kulturfråga. Vilka värderingar för vi vidare?

Leif Axelsson tycker att det är viktigt att äldre och yngre personer möts oftare.

– Hur får vi ut äldre på stan? Efter klockan 18 eller 19, så övertas stan av ungdomar. Vi måste kunna ha naturliga mötesplatser, där yngre och äldre kan mötas, säger han.

Michael Erlandsson berättar om samtal som han har haft med medborgare, både yngre och äldre.

– De undviker att gå ut på kvällarna. Och då blir det ju en typ av informellt utegångsförbud – och jag tycker inte att det är acceptabelt. Jag vill inte ha en sådan kommun – det är helt fel. Man ska kunna vara trygg på vilken plats som helst – när som helst på dygnet, säger han.

Michael Erlandsson anser att majoritetspolitikerna, i Socialdemokraterna och Moderaterna, måste prata med ”verklighetens folk”.

– Ta deras upplevelser på allvar. Den växande oron beror inte på mobilflödet, som Andreas Erlandsson har sagt tidigare.

Sverigedemokraterna är också noggranna med att de inte kritiserar polisen.

”Vardagshjältar”

– Poliserna är riktiga vardagshjältar. Tyvärr får de dock inte det stöd och de resurser som behövs. Men det är en nationell fråga, säger Michael Erlandsson.

Polisyrket måste uppvärderas, så att fler vill bli poliser, framhåller han.

Och trygghetsfrågan är en kommunal angelägenhet, fastslår han.

– Är det otryggt, så vill inte folk flytta hit. Otryggheten påverkar även företags vilja att etablera sig här.

Varför lyssnar inte majoriteten på er?

– Det beror på flera saker. Dels handlar det om att vi har haft rätt i flera olika frågor under flera decennier, samtidigt som de har förnekat verkligheten, säger Michael Erlandsson.

– Att Socialdemokraterna styr landet är också något som genomsyrar kommunerna, säger Leif Axelsson.

Fakta / SD-förslag

Ett urval av Sverigedemokraternas trygghetsskapande förslag i Oskarshamns kommun:

 • Motion om drogtester (2019)
 • Motion om utdrag ur belastningsregistret (2019)
 • Motion om principbeslut mot IS-terrorister (2019)
 • Interpellation angående det ökade våldet (2019)
 • Interpellation om tryggheten i Oskarshamn (2019)
 • I investeringsbudgeten för åren 2020-2023 satsar partiet en halv miljon kronor på åtgärder som ska stärka tryggheten i stadskärnan. Därtill får landsbygden och tätorterna en halv miljon kronor i form av en återinförd investeringspåse, som kan användas för trygghetsskapande åtgärder.

Yrkanden från SD:s driftbudgetförslag (2020):

 • Att kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda en handlingsplan för hur kommunen kan bidra till att göra centrum, Flanaden och områdena däromkring tryggare.
 • Att bildningsnämnden får i uppdrag att på månadsbasis inhämta incidentrapporter om hot och våld från varje skola för redogörelse i nämnden.
 • Att berörda nämnder och förvaltningar ska uppdras att utveckla det förebyggande arbetet i förhållande till äldre och andra särskilt sårbara grupper. Partiet vill, exempelvis, förebygga brott som bedrägerier, kontokortsstölder och identitetskapningar med hjälp av informationsinsatser.
 • Att kommunen inleder en dialog med polisen och tillsammans med dem verkar för fler synliga poliser i Oskarshamn.
 • Att kommunen ska se över hur man kan verka för fler kommunalt finansierade väktare i syfte att stärka bevakningen på platser som upplevs som otrygga och särskilt utsatta. Kommunen ska samtidigt verka för att hitta en bredare finansieringsmodell, tillsammans med handlare eller andra partners.
 • Att kommunen ska se över vilka platser som är i behov av kameraövervakning i syfte att förebygga och lagföra brott och öka den upplevda tryggheten.
 • Att kommunen i samråd och samverkan med polisen ska verka för att trygghetskameror uppförs på platser där det utifrån en analys är lämpligt.
 • I investeringsbudgeten för åren 2021-2024 satsar partiet en miljon kronor på trygghetsskapande investeringar i stadsbilden. Därtill får landsbygden och tätorterna en halv miljon kronor i form av en återinförd investeringspåse som kan användas för trygghetsskapande åtgärder.

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS