SD vill inte att Oskarshamns kommun ska särbehandla utifrån etnicitet

SD vill inte att Oskarshamns kommun ska särbehandla utifrån etnicitet

2020-11-18 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Som en fortsättning på händelsen där Oskarshamns kommun, enligt Sverigedemokraterna, ”särbehandlade efter etnicitet när det kom till körkortsutbildningar”, lämnade SD in ett tilläggsyrkande i kommunstyrelsen på tisdagen.

Där skriver partiet att kommunen, i sitt arbete för att få människor i sysselsättning, inte ska särbehandla/diskriminera utifrån kön/etnicitet.

Men SD:s yrkande gick inte igenom.

Det finns lagstiftning på området som anger vad som gäller, betonade de andra partierna i kommunstyrelsen.

– Jag hänvisar till kommunallagen, som framhåller likabehandlingsprincipen. Man kan ha riktade insatser utan att diskriminera utifrån kön/etnicitet. Man får istället arbeta utifrån mer övergripande kategorier, säger Michael Erlandsson (SD) till vår tidning.

”Väldigt många medborgare känner sig åsidosatta när kommunen diskriminerar utifrån etnicitet”

MICHAEL ERLANDSSON (sd)

– Med tanke på de reaktioner som blev på de skattesubventionerade körkortsutbildningarna för nyanlända i kommunen, så är mitt intryck att väldigt många medborgare känner sig åsidosatta när kommunen diskriminerar utifrån etnicitet. Detta måste politiken lyssna på, tillägger han.

SD lämnade in sitt tilläggsyrkande när kommunstyrelsen behandlade ett förslag om hur kommunens arbete för att få människor i sysselsättning kan förbättras ytterligare.

De andra partierna röstade igenom tillväxt- och näringslivskontorets förslag, där en av målgrupperna är barnfamiljer med ekonomiskt bistånd.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn