SD vill inte att Region Kalmar län ska betala ut bidrag till Ibn Rushd

SD vill inte att Region Kalmar län ska betala ut bidrag till Ibn Rushd

2020-12-27 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

LÄNET

Sverigedemokraterna vill att regelverket för bidrag till föreningar och organisationer ska göras om, så att bidrag inte kan ges till Ibn Rushd och liknande organisationer med kopplingar till totalitära ideologier och antidemokratiska rörelser.

Det skriver Michael Erlandsson (SD) och Janita Kirchberg (SD) i en skrivelse till regionala utvecklingsnämnden i Region Kalmar län.

”Idag betalar Region Kalmar län ut medel till studieförbundet Ibn Rushd, trots det faktum att man inte måste samt att förbundet är föremål för omfattande kritik och har visat sig har kopplingar till den islamistiska organisationen Muslimska Brödraskapet. Genom skattefinansierade bidrag erhåller organisationen en kvarts miljon kronor under 2021 från Region Kalmar län, vilket är en ökning jämfört med året innan. Sverigedemokraterna har motsatt sig att Ibn Rushd ges tillgång till skattemedel från regionen med anledning av den kritik som har framkommit”, skriver de.

”Kopplingar till Muslimska Brödraskapet”

”Flera forskare har visat att Ibn Rushd har svårt att ta avstånd från islamism och extrema organisationer. Forskarna Magnus Ranstorp, Aje Carlbom och Peder Hyllengren har visat att studieförbundet Ibn Rushd har kopplingar till Muslimska Brödraskapet, främst genom den europeiska paraplyorganisationen Federation of Islamic Organizations in Europe. Inom internationell forskning betraktas den allmänt som brödraskapets europeiska gren.”

”I regionala utvecklingsnämnden och regionfullmäktige har vi lyft problematiken med Ibn Rushd och islamismen, men utan att få gehör för detta. Detta trots att forskare och myndigheter varnar för utvecklingen i Sverige.”

”Ledsamt”

”Vi sverigedemokrater anser att våra skattemedel ska gå till att stärka vår demokrati, vårt samhällsskick baserat på västerländsk humanism och gemensamma nationella identitet. I ljuset av detta blir det endast ännu mera ledsamt att Kalmar län finansierar en organisation som arbetar i motsatt riktning. Om vi som samhälle inte vidtar krafttag mot islamismen och andra extrema ideologier, kommer de grundvalar som vårt samhälle vilar på snart inte vara lika självklara som vi tar dem för att vara idag.”

”Sverigedemokraterna beklagar att övriga partier inte vill ta i denna viktiga fråga, men vill samtidigt betona att vi aldrig kommer att ge upp i kampen mot demokrati- och människofientliga ideologier. Vi kräver att regionens regelverk för bidrag till föreningar och organisationer arbetas om så att bidrag inte ges till Ibn Rushd och liknande studieförbund/organisationer/föreningar med kopplingar till totalitära ideologier och antidemokratiska rörelser. Det finns inga formella hinder för regionen att göra detta då man beslutar självständigt om vilka föreningar/organisationer som ska erhålla föreningsbidrag”, skriver Michael Erlandsson (bilden) och Janita Kirchberg.

FOTO

PIERRE STJERNFELDT

Dela gärna artikeln: