SD vill se en handlingsplan som hjälper Scania och andra industrier

SD vill se en handlingsplan som hjälper Scania och andra industrier

2020-10-30 0 av Peter A Rosén


OSKARSHAMN

”Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att Region Kalmar län ska ta fram en handlingsplan för industrins vitalisering i länet. Partiet kallar det för en industriplan och syftet ska vara att ta fram åtgärder som främjar industrin och skapar möjligheter för fler arbetstillfällen”, står det i ett pressmeddelande som skickades ut på fredagen.

”Industrin är en grundbult och en  förutsättning för vår nations välfärd. I Kalmar län sysselsätter industrin ett stort antal personer, där Scanias hyttfabrik i Oskarshamn är den enskilt största industriarbetsplatsen i länet”, säger Michael Erlandsson (SD), ledamot i regionfullmäktige.

”Nationellt ansvar”

”Partiet påtalar att det krävs många åtgärder för att utveckla och hjälpa svensk industri, men framförallt att det är ett nationellt ansvar. Man lyfter även fram kompetensförsörjningens betydelse för industrin.”

”Vi vet att svensk tillverkningsindustri är starkt beroende av billig och stabil basenergi, något som har varit möjligt att tillgodose genom kärnkraften, fortsätter Michael Erlandsson. En annan viktig fråga för industrin är kompetensförsörjningen och där måste regionen bland annat vidta åtgärder för att göra industriarbeten mer tillgängliga.”

”En nödvändighet”

”I motionen avslutar Sverigedemokraterna med att de vill att Sverige även fortsättningsvis ska vara ett industriland och partiet vill att regionen fokuserar på att ta fram en dedikerad handlingsplan som hjälper industrin att växa och utvecklas.”

”En industriplan är ett måste för att vi ska kunna upprätthålla vår välfärd, våra jobb och våra löner. Det är en nödvändighet för att vi som län ska kunna skapa trygghet och trygga arbetsvillkor för medborgarna”, säger Michael Erlandsson.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se