SD vill se krafttag mot fortkörningarna på Norra vägen i Oskarshamn

SD vill se krafttag mot fortkörningarna på Norra vägen i Oskarshamn

2021-07-01 Av av Oskarshamns-Nytt

OSKARSHAMN

Sverigedemokraterna reagerar starkt på fortkörningarna på Norra vägen i Oskarshamn.

Partiets gruppledare Leif Axelsson lyfter upp frågan i en interpellation till tekniska nämndens ordförande Yvonne Bergvall (S).

Han ställer följande frågor till henne:

  • Tycker du att det är rimligt att boende ska behöva utstå störande fortkörning som i det närmaste har blivit permanent?
  • Är du medveten om situationen och i sådana fall hur länge har du varit det?
  • Vad tänker du göra åt situationen med störande fortkörning på Norra vägen, som även kan vara farligt för andra personer?

Leif Axelsson och partikamraten Michael Erlandsson berättar att Sverigedemokraterna har fått information om att det förekommer störande och farlig fortkörning på Norra vägen.

Leif Axelsson (SD). Arkivfoto: Peter A Rosén

”Tekniska nämnden fungerar även som trafiknämnd – och vi vill veta hur Yvonne Bergvalls lösning ser ut”

LEIF AXELSSON (SD)

En handfull personer, som bor längs med vägen i fråga, har berättat om sina upplevelser i ett möte med SD-politikerna.

”De vittnar om att det sker störande fortkörning dagtid och även under kvällar och nätter – vilket kan göra det svårt att sova och komma till ro i den egna bostaden. Därtill kan sådan fortkörning även vara farlig för andra trafikanter, som i värsta fall kan leda till att man blir påkörd eller att fordon krockar”, skriver Leif Axelsson i interpellationen.

”Ett trygghetsparti”

– Tekniska nämnden fungerar även som trafiknämnd – och vi vill veta hur Yvonne Bergvalls lösning ser ut. Vi har naturligtvis tankar och idéer om vad man skulle kunna göra. Vi tycker, exempelvis, att man kan fundera kring trafikkameror, hastighetsvarnare, farthinder och avsmalnande refuger, säger han till vår tidning.

– SD är ett trygghetsparti. Men vi har inte låst fast oss vid någon lösning i den här frågan. Vi vill få i gång en diskussion, så att det blir bra i slutändan. Att någon blir påkörd är det värsta som kan hända, betonar Michael Erlandsson.

Michael Erlandsson (SD). Arkivfoto: Peter A Rosén

”Ordning och reda”

”Otryggheten växer sig allt starkare i vårt samhälle och många medborgare känner sig allt otryggare som en följd. Sverigedemokraterna går i täten för att stärka medborgarnas trygghet och verkar för att det svenska samhället återigen ska präglas av ordning och reda, säkerhet och respekt för lagen och andra människor. För oss är det en självklarhet att människor ska kunna känna sig trygga och ha lugn och ro i den egna bostaden och bostadsområdet. Fortkörningar och liknande störande beteenden undergräver den tryggheten och vi anser att politiken måste markera mot detta. Politiken behöver vidta sådana åtgärder som på sikt kan motverka fortkörning”, skriver Leif Axelsson i interpellationen.

”Vid samtal med några av de berörda framgår det att föräldrar och barn känner oro på väg till skolan på grund av trafiksituationen. Sverigedemokraterna vill att kommunen undersöker vilka tänkbara lösningar som finns för att skapa en tryggare trafiksituation i området kring Norra vägen”

LEIF AXELSSON I INTERPELLATIONEN TILL YVONNE BERGVALL

Han fortsätter:

”Sverigedemokraterna menar att barn och vuxna måste få känna sig trygga i trafiken och att det är kommunens skyldighet att skapa trafiksäkra miljöer. Enligt uppgift bor det många personer utmed Norra vägen som inte känner sig trygga med trafiksituationen då många bilister inte respekterar den rådande hastighetsbegränsningen utan kör alldeles för fort. Vid samtal med några av de berörda framgår det att föräldrar och barn känner oro på väg till skolan på grund av trafiksituationen. Sverigedemokraterna vill att kommunen undersöker vilka tänkbara lösningar som finns för att skapa en tryggare trafiksituation i området kring Norra vägen.”

Dela gärna artikeln: