SD vill veta hur regionmajoriteten har använt de 55 miljonerna som var öronmärkta för förlossningsvården

SD vill veta hur regionmajoriteten har använt de 55 miljonerna som var öronmärkta för förlossningsvården

2022-04-29 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

I en interpellation på regionfullmäktige på torsdagen krävde Sverigedemokraterna besked av S-C-L-styret om hur Region Kalmar län använt de 55 miljoner kronor som regionen fått i riktade statsbidrag för att förbättra förlossningsvården, men som inte redovisats. Regionrådet Martin Kirchberg (SD) är kritisk till att någon ordentlig redovisning inte gavs på regionfullmäktige.

– Det är uppseendeväckande att majoriteten fortfarande inte ger någon konkret redovisning av vilka förbättringar för förlossningsvården och kvinnors hälsa de här 55 miljonerna lett till, säger Martin Kirchberg.

Sverigedemokraterna är också kritiska till att majoriteten hänvisar till att pengarna behövts för kostnadsökningar, men att man ändå inte talar om vilka kostnadsökningar som pengarna använts till att täcka, eller hur pengarna kommer in i förlossningsvården.

– Det är lika uppseendeväckande när en barnmorska som jobbar i regionen till SVT säger att hon inte kan få ett svar på hur pengarna använts och att detta är ”katastrofdåligt”. Man måste då fråga sig om dessa 55 miljoner helt enkelt bara använts till allmänna satsningar och inte specifikt till förlossningsvården och kvinnors hälsa, frågar sig Martin Kirchberg.

– För de kvinnor som drabbas av förlossningsskador är det ett lidande, ofta livslångt, som många av oss inte kan föreställa oss, säger Claus Zaar, ledamot för Sverigedemokraterna i regionens beredning för hälso- och sjukvård.

– Vi Sverigedemokrater kräver därför en ordentlig redovisning av vilka olika åtgärder för att förbättra förlossningsvården som just de här pengarna har använts till.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn