Sjölander (M): ”Att förbättra sjukvården för äldre är en ödesfråga för vårt län”

Sjölander (M): ”Att förbättra sjukvården för äldre är en ödesfråga för vårt län”

2021-12-14 Av av Oskarshamns-Nytt
Annons: Oskarshamns kommun

LÄNET

”Idag fattade regionstyrelsen i Region Kalmar län beslut om ett hälsovårdsprogram för äldre. Kristdemokraterna och Moderaterna tycker att förslaget var undermåligt och yrkade på återremiss”, skriver de båda partierna i ett pressmeddelande på tisdagen. 

– Arbetet med detta förslag har pågått i flera år. När vi har efterlyst åtgärder för att förbättra sjukvården för äldre har vi från majoritetens sida gång på gång fått höra att det kommande hälsovårdsprogrammet är lösningen. Men när nu programmet presenteras är det en besvikelse. Det innehåller inget nytänkande, inga nya satsningar och egentligen inga förändringar jämfört med den verksamhet som redan bedrivs, säger Jimmy Loord (KD). 

– Att förbättra sjukvården för äldre är en ödesfråga för vårt län, både ur de äldres perspektiv och för regionen. Från M-KD-oppositionens sida har vi presenterat flera skarpa förslag, bland annat äldremottagningar och arbete mot ofrivillig ensamhet. Men det hälsovårdsprogram som den S-ledda majoriteten efter lång tid har lyckats få fram saknar ambitioner. Det är inte svaret på individens behov eller regionens utmaningar och därför hade vi velat se att det omarbetas, säger Malin Sjölander (M).

Foto: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln: