Skenande drivmedelspriser kan leda till konkurser: Kommunalrådet i Mönsterås vill se snabba krisåtgärder

Skenande drivmedelspriser kan leda till konkurser: Kommunalrådet i Mönsterås vill se snabba krisåtgärder

2022-03-08 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

MÖNSTERÅS

De skenande drivmedelspriserna har skapat ett mycket allvarligt läge för många privatpersoner och företag i vårt land.

Anders Johansson (C), kommunalråd i Mönsterås kommun, är rädd för att det kommer att leda till konkurser, både i hans egen kommun och på andra platser, om inte makthavarna på riksplanet sätter in krisåtgärder.

Han tror att det vore mycket klokt att sänka drivmedelsskatten.

Anders Johansson, som kallar in lokaltidningarna till en digital pressträff på tisdagseftermiddagen, är väldigt bekymrad.

Han vill naturligtvis prata om effekterna på näringslivet i Mönsterås kommun i första hand. Det hela hänger, som alla vet, ihop med Putins invasion i Ukraina och de efterföljande sanktionerna mot Ryssland.

– Men jag står givetvis bakom världens sanktioner mot Ryssland. Det är oerhört viktigt att vi står enade och att vi är tydliga och starka i det arbetet. Jag ifrågasätter inte sanktionerna på något sätt. Faktum är dock att vi har en väldigt allvarlig situation inom näringslivet – inte bara i Mönsterås kommun, förstås. Det här berör hela Sverige.

”De uttrycker en väldigt stor oro”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNALRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Under de senaste dagarna har jag varit i kontakt med ganska många företagare inom flera olika branscher – och de uttrycker en väldigt stor oro. Vi har nu en ekonomisk situation som påminner väldigt mycket om situationen som vi hade i början av pandemin. Vi ser skenande bränslepriser och skenande elpriser – från nivåer som redan var höga.

30 kronor litern

– Nu har det eskalerat, på grund av en brist som har uppstått till följd av kriget. Framför allt på bränslesidan. Vi ser att många bedömare förutspår att ökningen kommer att fortsätta – och det i en ganska rask takt. Det finns bedömare som pekar på ett dieselpris på 30 kronor litern lagom till påsk. Och priset kan fortsätta uppåt – samtidigt som vi ser stigande priser på många insatsvaror, råvaror, metaller och nickel, med mera.

Många av företagen i Mönsterås kommun är underleverantörer och de drabbas snabbt av de stigande råvarupriserna, som var höga redan innan Ukrainakriget, betonar Anders Johansson.

”Läget är akut”

– Innan kriget hade vi ett problem med höga priser på diesel, el och råvaror. Det kom därför ett antal förslag från flera partier. Mitt eget parti, Centerpartiet, hade ett eget förslag om att skattebefria den fossilfria delen av dieseln – och man föreslog ökade reseavdrag och kompensationer till de gröna näringarna. Samtliga partiförslag är dock otillräckliga i dag, för den här situationen som har uppstått. Läget är akut.

”Skulle slå väldigt hårt”

– Många pendlar och de ifrågasätter om de kan fortsätta med det framöver. Det skulle slå väldigt hårt mot Mönsterås, som är en pendlingskommun. Många bor i Mönsterås och pendlar till sina jobb i Kalmar och Oskarshamn. Och sedan har vi naturligtvis den omvända situationen – många av våra företag är beroende av arbetskraft från Oskarshamn, Kalmar och kringliggande kommuner.

Anders Johansson funderar på vad som kommer att hända om inte makthavarna på riksplanet hanterar krisen snabbt och resolut.

”Jag är orolig över att vi kommer att få en stigande arbetslöshet”

– Jag är orolig över att vi kommer att få en stigande arbetslöshet. Många jobb är hotade i det här läget. I första hand drabbas förstås transportbranschen, de som jobbar med olika former av markentreprenader och de gröna näringarna, som kanske var mest utsatta från början. Men sedan har vi även hela tillverkningsindustrin.

– För mig är det mycket viktigt att skicka en tydlig signal uppåt i systemet om att Mönsterås kommuns företag är i behov av krisåtgärder – och jag är övertygad om att de är representativa för företag i hela Sverige.

”Det kan handla om skattelättnader och andra åtgärder”

– Det kan handla om skattelättnader och andra åtgärder. Och vi som kommun måste titta på vad vi kan göra i det lilla. Vi kommer att se över hur vi kan hantera avtalen med våra leverantörer av transporter och maskinentreprenader, exempelvis. Vi får se vilka möjligheter som lagstiftningen ger oss när det gäller behovet av en ökad timtaxa, helt enkelt.

Men det här är främst en nationell fråga, understryker Anders Johansson.

– Och jag känner att man inte riktigt har insett hur akut den här situationen är. I dag har jag själv agerat genom att ta kontakt med vår riksdagsledamot från länet (centerpartisten Anders Åkesson) – jag och vår kretsordförande Roland Åkesson har dessutom skrivit ett brev till vår partiledning. Och jag har naturligtvis varit i kontakt med distriktsledningen och pratat om ett gemensamt agerande.

”Lite för tyst”

– Jag hoppas att övriga partier och regeringen förstår allvaret i den här situationen. Det har varit lite för tyst hittills.

”Frågan är givetvis komplicerad”

– Frågan är givetvis komplicerad. Vilka motåtgärder kan man sätta in? Det kräver naturligtvis analyser.

Du tror på en sänkning av drivmedelsskatterna…

– Ja, temporära skattesänkningar. Jag tycker att det är en väldigt logisk väg att gå, svarar Anders Johansson.

– Innan kriget i Ukraina hade vi en diskussion om reduktionsplikten och så vidare. Jag tycker att reduktionsplikten är viktig. Nu under krisen ser vi att det är viktigt för ett land att ha så mycket inhemsk bränsle- och elproduktion som möjligt. Det är en nationell säkerhetsfråga.

Du vill inte dra ned på ambitionerna i reduktionsplikten?

– Jag ser inte att det är en lösning på den här situationen. På lång sikt skulle det kunna vara kontraproduktivt, eftersom reduktionsplikten är till för att stimulera den inhemska bränsleproduktionen.

Det är således bättre att sänka drivmedelsskatterna, som du ser det?

– Ja, så ser jag det. Men jag har respekt för att saker måste analyseras på ett djupare plan. Snabba åtgärder är nödvändiga – och då ligger exempelvis en skattesänkning på bränsle nära till hands, svarar Anders Johansson.

– Men jag tror att det krävs ett batteri av åtgärder. Många branscher drabbas. Och det är stora branscher, i hela samhället, som påverkas.

”Det är ett skolboksexempel på hur man bygger en inflation”

Och det slutar med väldigt stora prisökningar i konsumentledet, konstaterar kommunalrådet.

– Det är ett skolboksexempel på hur man bygger en inflation. Det är viktigt att vi motarbetar detta så tidigt som möjligt.

”Slår mot vår livsmedelsförsörjning”

– Inom de gröna näringarna är situationen ännu mer speciell, eftersom krisen slår mot vår livsmedelsförsörjning. Det behöver man inte ge sig in på och förklara vad det innebär om vi får hack i vår livsmedelsförsörjning. Vi är i dagsläget beroende av mycket importerad mat – som påverkas kraftigt av krisen. Krisen slår också mot produktionen av konstgödsel, exempelvis.

– Årets skörd klarar vi nog med den gödsel som finns – men vi står inför en säsong nästa år och större delen av konstgödningen kommer från Ryssland och Belarus. Den tillverkning som finns i västvärlden är beroende av tysk gas, så vi ser ett hot mot livsmedelsförsörjningen.

Känner du att du har med dig Centerpartiet på central nivå?

– Jag hoppas det. Vi har skickat in väldigt tydliga signaler. Vi hoppas att de är lyhörda. Vi vill skapa en medvetenhet om hur allvarlig situationen är.

”Vi har även kommunicerat med Annie Lööf”

Driver ni på via Anders Åkesson?

– Ja, och jag har varit i kontakt med distriktet. Vi har även kommunicerat med Annie Lööf (Centerns partiledare) och folk i partistyrelsen och riksdagsgruppen och påpekat detta. Företagen i Mönsterås kommun behöver all hjälp de kan få. Det är ett mycket allvarligt läge. Alla företag i de här branscherna har inte drabbats, men många, säger Anders Johansson.

– Jag har full respekt för att det är svårt att rikta krispaket som träffar helt rätt. Det såg vi under pandemin. Antingen träffar de för brett eller så träffar de inte alla som behöver. Men man får acceptera sådana nackdelar – vi måste få fram stöd så fort som möjligt. Jag tror inte att jag har skickat en sådan här tydlig och allvarlig signal tidigare.

Vet du om ni får med er fler partier?

– Nej, jag vet inte. Men jag utgår ifrån att diskussionen förs i flera partier. Jag hoppas att man kan uppnå en enighet kring krisstöden, så att vi slipper ett politiskt käbbel om hur de ska utformas eller liknande. Det finns förstås en risk för det under ett valår. Det ena partiet vill kanske hjälpa till lite här och det andra vill hjälpa till lite där. Det viktigaste är att det kommer ut hjälp, svarar Anders Johansson.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: