Slutreplik: Carl Dahlins svar till Lindqvist (S) och Alvarsson (C)

Slutreplik: Carl Dahlins svar till Lindqvist (S) och Alvarsson (C)

2021-09-17 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

Heder till länets media, däribland ON, som efter att Lindqvist och Alvarsson inte varit öppna med sina partitillhörigheter i Socialdemokraterna respektive Centerpartiet meddelat att det kommer avkrävas hädanefter när politiker skriver politiska inlägg.

Christel Alvarsson sitter bland annat i regionens personalutskott, och Maud Lindqvist i Västerviks kommunfullmäktige.

Därtill jobbar de på sjukhusets ögonmottagning och inom mobila rehabteamet, alltså anställda av regionen.

Ingen av dessa arbetsplatser har bekymmer med hyrbemanning, såsom exempelvis kirurgen i Västervik eller akuten i Oskarshamn.

”Det är klart att det är ett stort problem”

CARL DAHLIN (M)

Men pratar de med sina kollegor där får de säkert en annan bild än sin egen.

Faktum är att regionens kostnader för hyrbemanning gått från cirka 40 miljoner kronor årligen 2010 till att i år närma sig en kvarts miljard kronor.

Det är klart att det är ett stort problem.

Likaså visade den senaste medarbetarenkäten att endast 14 procent av medarbetarna instämde till fullo att regionen är en attraktiv arbetsgivare.

Som representanter för Länsunionen (S, C och L) förstår jag att det är något Alvarsson och Lindqvist inte vill prata högt om – än mindre verkar deras partiet förmå att åtgärda det, utan sopar det hellre under mattan.

Carl Dahlin (M)

Vice ordförande personalutskottet

Region Kalmar län

Foto: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln: