Smittskyddsläkaren i länet kommenterar coronafallet på Vallhallaskolan

Smittskyddsläkaren i länet kommenterar coronafallet på Vallhallaskolan

2020-08-26 0 av Peter A Rosén
OSKARSHAMN

Genomför Region Kalmar län någon smittspårning med anledning av det bekräftade coronafallet på Vallhallaskolan i Oskarshamn?

Den frågan har vår tidning ställt till länets smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin (bilden).

Så här svarar hon:

”Region Kalmar län utför en smittspårning kring varje bekräftat fall av covid-19. Detta görs enligt Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer, https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-smittsparning-av-covid-19/. Ur denna framgår att smittspårning innebär att identifiera vilka som kan ha utsatts för smitta av den som diagnosticerats med covid-19, från det att den personen blev smittsam (dessa personer räknas som nära kontakter) och informera dessa kontakter om vikten av fysisk distansering, att undvika nära kontakter under inkubationstiden och att vara uppmärksamma på tidiga symtom på covid-19. Dessutom ska kontakter med symtom stanna hemma, isolera sig och kontakta hälso- och sjukvård för provtagning. I Region Kalmar län kan alla med symtom förenliga med covid-19 provta sig via egenprovtagning, https://www.1177.se/Kalmar-lan/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-coronaviruset/testa-dig-for-pagaende-covid-19-i-kalmar-lan/. Smittspårningen omfattar normalt nära kontakter som indexfallet hade 24 timmar innan hen fick symtom.”

”Av hänsyn till patientsekretessen kan smittskyddsläkaren inte uttala sig kring detaljer i det enskilda fallet, men smittspårning är påbörjad enligt nationella rekommendationer. Många tror att smittspårning enbart innebär provtagning, men provtagningen är ett av flera verktyg vi använder oss av i smittspårningsarbetet. Provtagningens omfattning bestäms av smittspårningsenheten i samråd med smittskyddsläkaren och följer nationella rekommendationer. Vid bekräftade fall på skolor, förskolor, på arbetsplatser och liknande är det alltid viktigt att alla på arbetsplatsen (oavsett om man ingår i smittspårningen eller inte) är extra uppmärksamma på symtom och provtar sig enligt ovan”, säger Lisa Labbé Sandelin.

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

REGION KALMAR LÄN / FREEPIK (FOTOMONTAGE)