Smittskyddsläkaren i länet: Pausa träningen

Smittskyddsläkaren i länet: Pausa träningen

2021-04-01 0 av Peter A RosénLÄNET

”Smittskyddsläkaren rekommenderar att träning inomhus och andra inomhusaktiviteter för barn och ungdomar pausas under påsklovet”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande på skärtorsdagen.

”Med anledning av det allvarliga smittläget i länet kompletterar nu smittskyddsläkaren de regionala rekommendationerna. Rekommendationen kring att pausa inomhusaktiviteter gäller även för dem som är födda 2002 eller senare.”

– Påsklovet ger möjlighet att minska kontaktytor och smittvägar genom att fritidsaktiviteter där barn blandas i olika konstellationer också tar påsklov, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

”Hur rekommendationerna kring träning blir efter påsklovet kommer att avgöras av det lokala smittläget. I grunden gäller alltid de allmänna råden där barns träning är undantagna. Om smittläget blir så pass högt i en kommun att flera skolor tvingas övergå till distansundervisning kommer även träningar och andra samlande inomhusaktiviteter för barn att behöva begränsas tillfälligt”, skriver regionen.

FOTO: REGION KALMAR LÄN