Snart kan vi få svar på om det går att slå ihop skolorna i Figeholm och Fårbo

2020-05-26 0 av Peter A Rosén

FIGEHOLM/FÅRBO

Är det möjligt att slå ihop skolorna i Figeholm och Fårbo? Svaret kan komma i december.

I ett beslutsförslag, inför onsdagens möte i bildningsnämndens arbetsutskott, står det att bildningsnämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att till nämndsammanträdet i december utreda om det är möjligt att slå samman skolorna i Figeholm och Fårbo. Konsekvenserna av en eventuell sammanslagning ska utredas.

I underlaget skriver förvaltningen att det kan vara möjligt att slå samman förskolorna och skolorna i de båda samhällena. Det är omkring fem kilometer mellan orterna.

Samarbetar

Skolorna har samarbetat sedan en tid tillbaka. I Figeholm finns barn från förskoleklass upp till årskurs 2 – och i Fårbo finns årskurs 3–6.

”Det kan finnas effektiviseringsvinster om alla förskolebarn är på ett ställe och alla skolbarn på ett ställe”, skriver bildningsförvaltningen.

Men förvaltningen konstaterar också att en eventuell sammanslagning kommer att kräva investeringar, så att lokalerna anpassas till verksamheten och dess behov.

”Effektivisering”

”Bedömningen är dock att det över tid blir en effektivisering. Redan idag finns det skoltransporter mellan orterna”, skriver förvaltningen.

Konsekvenserna av en eventuell sammanslagning kommer att redovisas på nämndsammanträdet i juni – om bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda skolsammanslagningen.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Fårboskolan. FOTO: PETER A ROSÉN