Socialnämnden ser ut att få ett tillskott på cirka 10 miljoner

Socialnämnden ser ut att få ett tillskott på cirka 10 miljoner

2021-06-10 Av av Peter A Rosén

MÖNSTERÅS

9,7 miljoner kronor.

Så mycket extrapengar kan socialnämnden i Mönsterås kommun räkna med.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit ett beslut om att föreslå detta för kommunstyrelsen och fullmäktigeförsamlingen.

Det innebär att socialnämnden får de statliga pengarna i äldreomsorgssatsningen, på 6,7 miljoner kronor, samt ytterligare 3 miljoner kronor, som kommer från stödet som betalas ut till kommuner med högt flyktingmottagande.

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att kommunens delårsbokslut var ganska bra och att socialnämnden är i behov av förstärkning.

”Vågade vi inte hoppas på”

Skatteunderlagsprognosen under 2021 är bättre än man trodde att den skulle vara.

– Mycket beror på att pandemin inte har fått de långsiktiga verkningar på samhället som man befarade. Arbetslösheten ligger på samma nivå som den gjorde innan pandemin. Det vågade vi inte hoppas på, säger kommunalrådet Anders Johansson (C).

Deras minus blir betydligt mindre…

– Socialnämnden har tagit tag i sina problem på ett väldigt bra sätt. Då kan vi känna oss trygga med att hjälpa till och fördela mer pengar, så att vi uppnår en budget i balans. Framför allt måste vi gå in i 2022 med sådana förutsättningar.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn