Solbacka: Så svarar socialnämndens ordförande på Birgitta Nylunds kritik

Solbacka: Så svarar socialnämndens ordförande på Birgitta Nylunds kritik

2020-06-07 Av av Peter A RosénOSKARSHAMN

Vår tidning ringer upp socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M) och ber honom kommentera Birgitta Nylunds kritik gällande trygghetsboendet Solbacka i Oskarshamn.

– Alla förändringar skapar en viss oro. Det här trädde i kraft den 1 juni. Det har gått knappt en vecka. Ge det en chans – låt det verka ett tag, säger han.

Rolf Lindström kan inte svara på hur länge han själv skulle kunna tänka sig att ligga på ett toalettgolv och vänta på hjälp.

Först betonar han att han inte uttalar sig i enskilda ärenden – men han ger ett generellt svar:

– Äldreomsorgen förväntas jobba med den budgetram som de har fått. Och äldreomsorgen ska leverera en god omsorg och service. Sedan kan det, under resans gång, hända att man måste se över organisationen och genomföra förändringar. Men det ska inte leda till försämringar. Det är mitt generella svar. I grunden är detta en verksamhetsfråga.

De som bor på Solbacka hamnar hos en larmcentral i Örebro när de trycker på larmknappen. Hur ser du på det?

– Jag förstår att man reagerar på det, i och med att Örebro ligger längre bort än Oskarshamn. Men det viktiga är att man kan leverera omsorg och service inom en rimlig tid.

Låt oss säga att jag bor på Solbacka och att jag trycker på larmknappen. Jag kanske inte ens kan redogöra för vad som har hänt på ett tydligt sätt. Och personen i Örebro känner inte igen min röst. Hur ser du på det?

– Personerna på larmcentralen i Örebro har utbildningen och kontaktnätet för att kunna lösa det.

Hur ser du på att det kan ta mellan 20 och 30 minuter innan hjälpen kommer?

– Tidigare har hjälpen kommit ganska snabbt. Nu tar det längre tid. Men hjälpen ska komma inom en acceptabel tid.

Vad innebär det?

– Att den ska komma så fort som möjligt.

Hur länge skulle du själv kunna tänka dig att ligga och vänta på hjälp på ett toalettgolv?

– Jag kan inte svara på det, säger Rolf Lindström.

När det gäller sammanslagningen av trygghetsboendet Solbacka och hemtjänstgruppen Terrassen, så hänvisar han till de verksamhetsansvariga tjänstemännen. Det är verksamheten som ska vidta de åtgärder som krävs för att man ska kunna klara av verksamheten inom de ekonomiska ramarna, påpekar han.

Birgitta Nylund säger att flera i personalen är på väg att sluta. Hur ser du på det?

– Jag delar inte den uppfattningen. Jag pratade nyligen med äldreomsorgschefen – och det ser bättre ut på personalfronten, jämfört med ifjol. Det är glädjande.

Birgitta Nylund säger också att kommunen inte ens kan stava till ordet organisation. Vill du kommentera det?

– Nej. Jag känner tilltro till verksamheten.

Birgitta Nylund tycker att det borde vara som på Elefanten i Oskarshamn, där alla i personalgruppen jobbar under samma tak. Ligger det något i det, tycker du?

– Ja, det kan det säkert göra. Men, generellt sett, så ska brukarna få god service oavsett var de bor, säger Rolf Lindström.

Birgitta Nylund tycker att det slösas med tid, i och med att personalen på Solbacka/Terrassen måste cykla eller gå mellan Solbacka och Kapellvägen. Hur ser du på det?

– Allt är relativt. Det handlar inte om något större avstånd.

Hur ska den omgjorda foajén på Solbacka användas?

– Det är ett samvarorum för olika verksamheter.

Hur mycket kostade det att göra om foajén?

– Jag vet inte hur mycket det kostade.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Här är en länk till vår intervju med Birgitta Nylund:

Foajén inne på Solbacka i Oskarshamn. FOTO: PETER A ROSÉN
Birgitta Nylund. FOTO: PETER A ROSÉN
Rolf Lindström (M) är ordförande i socialnämnden.