Sörviks samfällighetsförening hoppas på höjt bidrag

Sörviks samfällighetsförening hoppas på höjt bidrag

2020-04-02 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

OSKARSHAMN

Sörviks samfällighetsförening hoppas på en höjning av bidraget från Oskarshamns kommun.

”Det kommunala bidraget för vägarna i vårt område har varit på samma nivå under lång tid, men med anledning av den ökade trafikbelastningen anser vi att det kommunala bidraget borde få en väsentlig höjning”, skriver Robert Bogren, ordförande i Sörviks samfällighetsförening, i ett brev till kommunen.

79 fastigheter ingår i Sörviks samfällighetsförening – och av dessa är elva permanentbostäder. Men antalet permanentbostäder ökar stadigt, enligt ordföranden i samfällighetsföreningen.

Ökad trafikbelastning

”Detta innebär en ökad trafikbelastning. Till detta ska läggas trafik från sophämtning och skolskjuts. Vi har också tung trafik i samband med service av vår vatten- och avloppsanläggning”, skriver Robert Bogren.

”En stor del av årsavgiften till Sörviks samfällighetsförening går till underhåll av våra vägar. Utgifterna för vägunderhåll uppgick 2019 till över 333 000 kronor, vilket bland annat innefattade ny asfalt på en del av Enevägen. Under 2020 kommer vi att genomföra omfattande trafiksäkerhetshöjande åtgärder.”

Det kommer att genomföras med hjälp av ett bidrag från Trafikverket, som står för 70 procent av kostnaden.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Dela gärna artikeln: