Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Staten lägger cirka 9 saneringsmiljoner på Öland: Omkring 30 nya bostäder ska byggas i området

ANNONS

LÄNET

”Länsstyrelsen Kalmar län (statens förlängda arm) har beviljat cirka 8,8 miljoner kronor för stöd till åtgärder på det förorenade området Passaden i Borgholms hamn. Borgholms kommun och fastighetsägaren Prästhagen AB planerar att bygga bostäder i området när det är sanerat”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande på onsdagen.

– Redan 2019 ansökte kommunen om bidrag till sanering, men dåvarande bidragssystem var inte förenligt med EU:s statsstödsregler. Så när den nya förordningen kom mars 2022 lämnade kommunen in en förnyad ansökan efter samråd med länsstyrelsen, berättar miljöskyddshandläggaren Anders Svensson.

De totala saneringskostnaderna har i kommunens ansökan beräknats till 15, 2 miljoner kronor, som fördelas mellan exploatören och den stödberättigade saneringen.

”Cirka 30 nya bostäder”

– Objektet är ett prioriterat efterbehandlingsprojekt i länet och Naturvårdverket har beslutat att lämna stöd till åtgärder för ett objekt där föroreningar försvårar en exploatering för bostadsändamål. Det beviljade stödet möjliggör en utveckling av området och cirka 30 nya bostäder, säger Anders Svensson.

”På området har det tidigare funnits sågverk, snickeri samt trävaru- och bygghandel, där bland annat impregnerat virke, olja, tjära och kol har lagrats. 1958 brann byggnaderna ner. Den riskklassades efter en översiktlig markundersökning 2008 när byggplaner diskuterades. Utökad provtagning rekommenderades av konsulten och när området 2018 undersöktes konstaterades att åtgärdsbehov fanns inför en tänkt exploatering för bostäder”, skriver länsstyrelsen.

Foto: Länsstyrelsen i Kalmar län

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS