Svar från KLT: Ingen trängsel på skolskjutsbussarna

Svar från KLT: Ingen trängsel på skolskjutsbussarna

2020-04-07 0 av Peter A Rosén

KALMAR LÄN

En läsare har hört av sig och uttryckt en oro över eventuell trängsel på KLT:s skolskjutsbussar under den pågående coronapandemin.

Till vår tidning säger KLT att det definitivt inte finns något problem med överfulla bussar i vårt län.

Oskarshamns-Nytt pratar med Katarina Sejsing på Kalmar Länstrafik, KLT, på tisdagen.

Hon betonar att Kalmar län inte är i närheten av de problem som medier har rapporterat om från busstrafiken i Stockholm.

Förstärkningsturerna som är kopplade till gymnasieskolorna är indragna, av förklarliga skäl, men i övrigt kör KLT enligt ordinarie turutbud, berättar Katarina Sejsing.

Halverat resande

– Resandet har minskat med 50 procent, ungefär. Vi har inga överfulla bussar, understryker hon.

– Det är glest ombord – och folk är noggranna med att hålla det rekommenderade avståndet mellan varandra.

– Men vi följer råden och riktlinjerna och bevakar ständigt frågan. Visar det sig, exempelvis, att man vill att vi ska dela upp våra turer, så gör vi givetvis det. Men vi har inga problem just nu.

KLT har kontakt med kommunerna, som har informerat om det sjunkande elevantalet på skolorna.

Det ser lite olika ut, men många är hemma nu, i och med att myndigheterna har gått ut med en uppmaning om att man ska stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom.

Det är således färre som åker med bussarna.

KLT har haft diskussioner om att eventuellt förbjuda passagerna att stå upp under färden.

– Men det finns de som vill stå upp – och vi har bussar som tar in mellan fyra och 53 passagerare, så det är jättesvårt att göra något generellt. Samtidigt är skolskjutsar kopplade till skollagen, vilket gör det lite klurigt. En skolskjuts räknas som en särskilt anordnad resa, berättar Katarina Sejsing.

Hon lyfter fram en aspekt till. Om två elever sitter bredvid varandra i skolan, så kan det ju knappast ses som ett problem att de även sitter bredvid varandra i skolbussen, påpekar hon.

I övrigt är svenskarnas kulturella särdrag i sammanhanget en fördel under en pandemi, konstaterar Katarina Sejsing.

Vi sätter oss helt enkelt inte bredvid främmande människor i en buss i första taget, varken under normala omständigheter eller mitt under en brinnande pandemi.

I bussarna finns det dessutom skärmar med viktig information från Folkhälsomyndigheten.

”Ska inte vara ute”

Där står det bland annat att man inte ska hosta rätt ut eller rakt på folk, att man ska vara noga med handhygienen och att man ska vara hemma om man har sjukdomssymptom.

Katarina Sejsing berättar dessutom att man är extra noggranna när det kommer till avtorkningen av ledstängerna i bussarna.

Hon säger att det finns personer som är 70 år, och äldre, som vill ha egna säten i bussarna.

– Men de ska ju inte vara ute och åka buss över huvud taget.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO: KLT