SVENSKA BILISTER I EN ENKÄT: Oacceptabla skattenivåer på drivmedel

SVENSKA BILISTER I EN ENKÄT: Oacceptabla skattenivåer på drivmedel

2022-04-19 Av av Oskarshamns-Nytt

SVERIGE

Skattenivåerna på drivmedel är oacceptabla.

Det svarar drygt 85 procent av bilisterna i en Demoskop-enkät, som skickades ut på uppdrag av Riksförbundet M Sverige.

Drygt 80 procent av svenskarna har körkort och tillgång till bil – och svaren visar att bilen är en mycket viktig del i vardagen för väldigt många, konstaterar M i ett pressmeddelande som skickades ut på tisdagen.

”Vi kan tydligt se att det finns ett stort missnöje med dagens drivmedelspriser. M Sverige har därför krävt en rad åtgärder som skulle kunna genomföras snabbt”

CAROLINE DRABE, VD PÅ M SVERIGE

”Drygt hälften behöver bilen för att ta sig till och från jobbet, närmare 60 procent behöver bilen för att handla och i åldersgruppen över 65 år behöver 40 procent bilen för att ta sig till läkarbesök”, skriver M Sverige.

– Vi kan tydligt se att det finns ett stort missnöje med dagens drivmedelspriser. M Sverige har därför krävt en rad åtgärder som skulle kunna genomföras snabbt, säger Caroline Drabe, vd på M Sverige.

M Sverige föreslår följande:

Höj och bredda reseavdraget

Ta bort skatten på trafikförsäkringen

Fyrdubbla glesbygdsavdraget

Ta temporärt bort trängselskatt och broavgift

Sänkt energiskatt till EU:s minimikrav

Ta bort momsen på drivmedel

”M Sverige ställde därför även följande fråga: I vilken utsträckning anser du att de höga bränslepriserna beror på råoljepriset som påverkas av kriget i Ukraina och sanktionerna? Drygt 70 procent svarade att det påverkar i ganska eller mycket stor utsträckning. När vi ställde följdfrågan om man kan acceptera priset eftersom det är ofrånkomligt svarade ungefär hälften ja och 17 procent nej”, skriver organisationen i pressmeddelandet.

”Vi tolkar detta som att det finns en acceptans för en viss prishöjning på grund av kriget, men samtidigt ett brett missnöje med den skatt som tas ut på drivmedel”

CAROLINE DRABE

– Vi tolkar detta som att det finns en acceptans för en viss prishöjning på grund av kriget, men samtidigt ett brett missnöje med den skatt som tas ut på drivmedel, säger Caroline Drabe.

– För att kompensera de höga kostnaderna för att ta sig till och från arbetet är reseavdraget viktigt. Regeringen har nu presenterat ett nytt förslag som skulle innebära att färre kan göra avdrag för bilresor till arbetet och att ersättningen sänks. Att föreslå detta i en tid med rekordhöga priser vid pump framstår som tondövt gentemot alla dem som är beroende av bilen i vardagen.

”Bränslekostnaderna är inte bara en budgetfråga för hushållen, utan har vuxit till att också vara ett arbetsmarknadsproblem”, skriver M Sverige.

– De flesta som tar bilen till arbetet gör det för att det inte finns något fungerande alternativ. Med högre bränslepriser och försämrat reseavdrag blir det mindre lönsamt att ta ett jobb utanför den egna hemorten, företagen får svårare att rekrytera och arbetsmarknadsregionerna krymper. Hårdast drabbas de som inte har möjlighet att jobba hemifrån och som inte sällan jobbar skift vid tider då bussen har slutat gå.

– De höga drivmedelspriserna beror till stor del på skatterna i Sverige. Samtidigt spelar självklart även priset på råolja in och detta påverkas av situationen i omvärlden just nu, säger Caroline Drabe.

Riksförbundet M Sverige är med 70 000 medlemmar Sveriges största konsumentorganisation för bilister och andra trafikanter. Under sin 100 år långa historia har organisationen gett sina medlemmar stöd, råd och inspiration för säkrare och roligare bilresor. M Sverige arbetar för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet. Samtidigt fortsätter engagemanget för trafiksäkerhet och bilkonsumenters rättigheter. 

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: