Svenska lantbrukare i kris: ”Läget har gått från bekymmersamt till allvarligt”

Svenska lantbrukare i kris: ”Läget har gått från bekymmersamt till allvarligt”

2022-01-25 Av av Annicka Gunnarsson

SVERIGE

LRF har gjort en ny undersökning LRF som visar att var fjärde lantbrukare har dragit ner på sin verksamhet och att 4 av 10 planerar att minska produktionen under 2022. Anledningen till detta är den kostnadskris som har drabbat lantbruksföretagarna under hösten och vintern. ”Det här är en bekräftelse på att läget har gått från bekymmersamt till allvarligt”, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

I november förra året varnade LRF för att högre priser på el, bränsle, foder och gödsel pressar lantbrukarnas verksamheter hårt. LRF flaggade för att vi är i början av en matkris i Sverige. En enkät som 546 medlemmar svarat på visar att matkrisen kan bli ett faktum.

Ökade priser belastar lantbruket hårt

Enkäten visar att 80% svarat att kostnadskrisen har påverkat verksamheten negativt eller mycket negativt, 40% räknar med att minska sin verksamhet under 2022 och 25% av de tillfrågade har redan dragit ner på verksamheten.

En uträkning som LRF gjorde i november visade att de ökade priserna kommer att kosta det svenska lantbruket 4,1 miljarder kronor per år. Nu, två månader senare, har priserna på el, bränsle, foder, gödsel med mera fortsatt att öka och enligt LRFs nya beräkningar så har utgifterna stigit med drygt 1,5 miljarder och ligger på 5,7 miljarder kronor i dagsläget.

Tvingas öka importen från andra länder

”Ekonomin i svenskt lantbruk har länge varit vår akilleshäl i vårt arbete för en hållbar framtid. Trots att vi har ett av världens mest djurvänliga och klimatsmarta lantbruk så får vi inte ekonomin att gå ihop. Nu när en sådan här kostnadschock har drabbas oss, så finns inte marginalerna”, säger Palle Borgström och fortsätter:

”Det är varken bra för den enskilde företagaren eller för det globala hållbarhetsarbetet. Konsekvensen blir ju att vi tvingas öka vår import från länder som producerar mat på ett mindre hållbart sätt. Dessutom minskar det vår försörjningstrygghet som ju är viktigt, inte minst i dessa geopolitiskt oroliga tider”.

FAKTA / LRFs enkät

Effekter för svenskt jordbruk av prisutveckling:

Årsbehov Prisuppgång Totaleffekt 
9 nov 2021
Uppdatering
13 jan 2022
Diesel 250 milj liter 4 kr/l1 000 Mkr   1 175 Mkr (+4,70 kr/l)
Kvävegödsel 180 milj kg 10 kr/kg 1 800 Mkr   2 700 Mkr (+15 kr/kg)
El 1,5 Twh 50 öre/kWh 750 Mkr   1 200 Mkr (+ 80 öre/kWh)
Soja 200 milj kg 3 kr/kg  600 Mkr   600 Mkr (+3 kr/kg)
Summa 4 150 Mkr  5 675 Mkr
Tabell: Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

LRFs enkät genomfördes den 13-16 januari och besvarades av 546 företagsmedlemmar.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn