Sverigedemokraterna är oroliga

2020-09-02 0 av Peter A RosénLÄNET

Sverigedemokraterna i länet känner en oro över att personer med allvarliga sjukdomar inte söker sig till sjukvården, på grund av den pågående coronapandemin.

Därför ställer partiet nu en
interpellation i regionfullmäktige i Region Kalmar län.
”Socialstyrelsen varnade i juni för de allvarliga följderna när personer med lindriga symtom för exempelvis hjärtsjukdomar eller cancer undviker att söka vård”, skriver Sverigedemokraterna i ett pressmeddelande på onsdagen.

”När coronapandemin bröt ut minskade antalet personer som sökte sig till sjukvården drastiskt. I Region Kalmar län sjönk i mars och april antalet som sökte sig till akuten med mer än en fjärdedel jämfört med året innan, säger Martin Kirchberg (SD).
”Redan i maj larmade hjärtläkare vid Länssjukhuset om att de som sökt för akut hjärtinfarkt minskat med en fjärdedel sedan pandemin bröt ut.”

”Farhågor”

”Det har också uttryckts farhågor om att till exempel människor med vanliga symtom på lungcancer istället kan ha trott att de haft en lindrig form av covid-19 och därför inte sökt vård”, fortsätter Martin Kirchberg.
Sverigedemokraterna vill nu att regionen snabbt kommer till klarhet om hur vanligt det är att allvarligt sjuka undvikit och undviker att söka sjukvård och vilka hälsoeffekter det fått.

Partiet vill också veta hur sjukvården kommer att tackla detta problem under hösten, så att patienter som väntat för länge nu snabbt kan få vård.

”Att arbeta ifatt all den vård som inte kunnat utföras under pandemin är en gigantisk uppgift för sjukvården. Det är viktigt att de allvarligast sjuka prioriteras först. Det är avgörande att vi får klart för oss både omfattningen av problemet och vad som krävs av sjukvården”, säger Martin Kirchberg.

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

PIERRE STJERNFELDT