Sverigedemokraterna: ”I Oskarshamn har skolmiljöerna alltmer börjat präglas av hot och våld”

Sverigedemokraterna: ”I Oskarshamn har skolmiljöerna alltmer börjat präglas av hot och våld”

2022-09-06 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

DEBATTARTIKEL

Att vara barn och ungdom i dagens Sverige är ingen dans på rosor.

Mobbing, stress samt och våld och hot präglar både samhället i allmänhet och många skolor i synnerhet.

Läraryrket har gröpts ut och lärare får sällan de resurser de behöver för att hjälpa barn och elever.

”Den psykiska ohälsan växer hos barn och unga och många är de som inte får den hjälp som de behöver”

MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON (SD), JAN JOHANSSON (SD), JOHANNA BÄCKSTRÖM WÖRMKE (SD) OCH MARIE-LOUISE SVENSSON (SD)

Den psykiska ohälsan växer hos barn och unga och många är de som inte får den hjälp som de behöver.

I vårt Sverige ska skolan vara en trygg och säker plats som är öppensinnad och där man utvecklas som person och lär sig färdigheter som är av nytta.

Ordning och reda måste vara ledord i all skolverksamhet och lärarens auktoritet måste återupprättas.

Måste belönas

Skötsamhet och slit måste belönas och särskild hjälp ges till de elever som är i behov av sådan.

Det är av största vikt att elever kan få sin skolgång så nära det egna hemmet och i så små klasser som möjligt.

I Oskarshamn har skolmiljöerna alltmer börjat präglas av hot och våld.

Droghandel pågår

Vi har haft misshandel och det är allmänt känt att droghandel pågår som riktar sig mot barn och unga.

Samtidigt väljer den rödgröna majoriteten att avveckla flera skolor i vår kommun och istället bygga en storskola utan att ha förankrat detta hos medborgarna.

Sverigedemokraterna tror inte att en storskola är rätt väg för vår kommun utan vi vill i stället att kommunen ska ha flera mindre skolor.

”Vår ingång är att vi löser problem genom att vara ärliga och prata om dem, inte genom att gömma undan dem”

Detta eftersom forskning visar att småskalighet och nära gemenskap är bra för elevernas trygghet och lärande.

Sverigedemokraterna vill även införa incidentrapporter om hot och våld på kommunens skolor för att enklare lösa problem som finns.

Skolväktare

Vår ingång är att vi löser problem genom att vara ärliga och prata om dem, inte genom att gömma undan dem.

För att slå undan fötterna på den växande otryggheten på kommunens skolor vill vi införa kommunala skolväktare som kan rycka in vid behov.

I våra skolor tolereras inte otrygghet, hot och våld.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Jan Johansson (SD)

Johanna Bäckström Wörmke (SD)

Marie-Louise Svensson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD) tittar in i kameran
Mattias Bäckström Johansson (SD). Foto: Peter A Rosén
Jan Johansson (SD)
Jan Johansson (SD). Foto: Peter A Rosén
Johanna Bäckström Wörmke (SD)
Johanna Bäckström Wörmke (SD). Foto: Peter A Rosén
Marie Louise Svensson (SD)
Marie Louise Svensson (SD). Foto: Peter A Rosén

Foto: Freepik (översta bilden)

Dela gärna artikeln med dina vänner: