Sverigedemokraterna i Oskarshamns kommun: ”Ett övergrepp på våra äldre”

2020-09-25 0 av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

34 personer står i äldreboendekön efter att boendena i Misterhult lades ned.

Sverigedemokraterna uttrycker nu sin besvikelse över hur Oskarshamns kommuns majoritetspartier, Socialdemokraterna och Moderaterna, hanterar äldreomsorgen.

– Det känns som ett nytt övergrepp på både våra äldre och medarbetarna inom omsorgen – med tanke på att de först lade ned boenden, trots massivt motstånd från medborgare, boende och personal, säger Sverigedemokraternas fullmäktigegruppledare Michael Erlandsson.

– I socialnämnden har vi påtalat risken med att det skulle kunna bli platsbrist om den styrande majoriteten beslutade att lägga ned äldreboendena i Misterhult. Det är en av anledningarna till att vi som parti har motsatt oss att lägga ned äldreboendena i Misterhult. Att man därtill som en nödåtgärd verkar vilja bygga ut andra äldreboenden, visar att Socialdemokraterna och Moderaterna inte kan hantera situationen och de har begått ett stort misstag, säger Leif Axelsson (SD), ledamot i socialnämnden.

Sverigedemokraterna meddelar att partiet bjuder in den övriga oppositionen till samtal angående äldreomsorgen och kommunens äldreboenden.

– Syftet är att skapa så mycket kraft i frågan som möjligt. Här hoppas jag att den övriga oppositionen är beredd att lägga undan prestigen och göra det som är rätt för våra äldre, säger Michael Erlandsson.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se