Sverigedemokraterna i Oskarshamns kommun kräver svar

Sverigedemokraterna i Oskarshamns kommun kräver svar

2020-09-10 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

OSKARSHAMN

Hur blir det egentligen med det där löftet om att införa LOV i Oskarshamns kommun?

Det undrar Sverigedemokraterna, som lyfter frågan i en interpellation till socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M).

SD vill veta hur majoritetspartierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, hanterar frågan.

I interpellationen understryker partiet att det är viktigt att LOV diskuteras brett och öppet samt att ärendet inte får isoleras till socialnämnden och den projektgrupp som finns.

”Frågetecken”

”I valrörelsen lovade Moderaterna väljarna att LOV skulle vara en viktig och prioriterad fråga, men istället kan vi nu se att arbetet bromsar in. Det är uppenbart att den styrande majoriteten inte är överens i frågan, vilket gör att det uppstår frågetecken kring om LOV kommer att kunna införas”, säger gruppledaren Michael Erlandsson (SD).

SD anser att Socialdemokraterna och Moderaterna gör en halvmesyr av LOV och att detta är ett resultat av att de inte är överens i frågan.

En annan fråga som partiet lyfter fram är att det inte finns någon plan för hur olika aktörer som utför omsorgen ska kunna samordna sina arbeten och att bristande kommunikation som en följd kan hota de äldres säkerhet.

”Vad som väcker fler frågor är att den styrande majoriteten inte har tänkt till över hur olika aktörer ska kunna verka samordnat. Detta sätter våra äldres säkerhet i andra hand. Jag är orolig över att Socialdemokraterna och Moderaterna bedrar både väljarna och våra äldre i frågan” säger Michael Erlandsson.

Vill ha en garanti

Sverigedemokraterna skriver slutligen att partiet i grunden har en positiv syn på LOV, då detta öppnar upp för ökad valfrihet samt fler händer i vården, men att ett införande måste ske klokt och med våra äldres bästa för ögonen.

Partiet kräver också att det måste finnas en garanti från Socialdemokraterna och Moderaterna att brukarnas hälsa och säkerhet inte kommer i andra hand.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

Dela gärna artikeln: