Oskarshamns-Nytt ON-logo
Edit Content

Nyheter

Extra

Innehåll

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Sverigedemokraterna och Ungsvenskarna i Oskarshamn: ”Vi är en stolt kärnkraftskommun”

ANNONS

DEBATTARTIKEL

Klimatkrisen är utan tvekan en angelägen fråga som kräver att vi agerar snabbt för att minska utsläppen och ställa om Sverige till förnybar energi.

Men när det gäller att möta det ökande elbehovet från transport- och industrisektorn genom elektrifiering, bör vi överväga andra alternativ än vindkraft.

Pålitlighet

I stället för att bygga ut vindkraften ytterligare bör vi fokusera på att öka vår produktion av kärnkraft, och här i Oskarshamns kommun har vi den nödvändiga kunskapen och erfarenheten inom kärnkraft för att bidra till rikets energibehov.

En av de viktigaste faktorerna att beakta är pålitlighet.

”Vindkraftens produktion är starkt beroende av väderförhållandena och är därför oberäknelig”

Ted Nyberg (SD), Anton Liljegren Johansson (Ungsvenskarna) och Leif Axelsson (SD)

Vindkraftens produktion är starkt beroende av väderförhållandena och är därför oberäknelig.

Vi kan inte garantera att det alltid kommer att blåsa tillräckligt för att generera tillräckligt med el.

Det innebär att det måste finnas andra kraftkällor som kan täcka upp vid vindstilla perioder eller när efterfrågan är hög.

Stabil

Vill vi täcka upp den efterfrågan med olja, gas eller fossilfri kärnkraft?

Kärnkraften har en stabil och pålitlig produktion som kan ge en kontinuerlig elförsörjning oavsett väderförhållanden.

”Det är viktigt att notera att bara för att vi bygger fler vindkraftverk betyder det inte att det magiskt börjar blåsa mer”

Det är viktigt att notera att bara för att vi bygger fler vindkraftverk betyder det inte att det magiskt börjar blåsa mer.

En annan faktor att överväga är kostnadseffektivitet.

I dagens läge är elen redan billig när det blåser tillräckligt för att generera vindkraft.

Att bygga ut vindkraften ytterligare skulle leda till överproduktion under dessa perioder, vilket kan leda till lägre elpriser och i förlängningen göra investeringen i vindkraft mindre lönsam.

Å andra sidan är kärnkraft en energikälla som har visat sig vara ekonomiskt effektiv över lång tid och kan leverera stabila priser på elen, vilket är gynnsamt för både konsumenter och industrier.

Omfattande kunskap

Det är också värt att betona den betydelsefulla rollen som kärnkraft redan spelar i Oskarshamns kommun.

Vi är en stolt kärnkraftskommun med en omfattande kunskap och expertis inom kärnkraft.

Genom att satsa på kärnkraft kan vi dra nytta av befintliga resurser och infrastruktur samt fortsätta att främja lokal sysselsättning och utveckling.

”Att bygga ut vår kärnkraftsproduktion skulle vara en långsiktig investering som kan ge pålitlighet och effektiv energiförsörjning för både vår kommun och landet som helhet”

Att bygga ut vår kärnkraftsproduktion skulle vara en långsiktig investering som kan ge en pålitlig och effektiv energiförsörjning för både vår kommun och landet som helhet.

Sammanfattningsvis är det viktigt att vi tar klimatkrisen på allvar och agerar snabbt för att minska utsläppen.

Men när det gäller att möta det ökande elbehovet bör vi överväga kärnkraft som en mer pålitlig och kostnadseffektiv alternativ till vindkraft.

Hållbart

Genom att bygga ut vår kärnkraftsproduktion kan vi bidra till Sveriges energibehov på ett sätt som är stabilt och hållbart, samtidigt som vi utnyttjar den kunskap och expertis som redan finns i vår kärnkraftskommun.

Sverigedemokraterna kvarstår som det enda partiet som tydligt sagt nej till vindkraftsparken utanför Simpevarp och i hela Oskarshamns kommun.

SATSA OCH TA TILL VARA PÅ DEN KUNSKAP SOM REDAN FINNS HÄR INOM KÄRNKRAFT ISTÄLLET!

Ted Nyberg (SD), ordförande SD Oskarshamn

Anton Liljegren Johansson (SD), ordförande Ungsvenskarna Oskarshamn

Leif Axelsson (SD), oppositionsråd och gruppledare SD Oskarshamn

Leif Axelsson (SD), oppositionsråd i Oskarshamns kommun, och Ted Nyberg (SD), ersättare i bildningsnämnden.
Leif Axelsson (SD), oppositionsråd i Oskarshamns kommun, och Ted Nyberg, ordförande för Sverigedemokraterna i Oskarshamns kommun. Foto: Peter A Rosén
Anton Liljegren Johansson, ordförande för Ungsvenskarna i Oskarshamn
Anton Liljegren Johansson, ordförande för Ungsvenskarna i Oskarshamns kommun. Foto: Ungsvenskarna

Foto: OKG AB (överst)

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS