Sverigedemokraterna säger nej till en rivning av Kikeboskolan i Oskarshamn

Sverigedemokraterna säger nej till en rivning av Kikeboskolan i Oskarshamn

2021-02-17 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Sverigedemokraterna tycker att det är ”mycket dåligt” att Kikeboskolan i Oskarshamn har fått stå tom och förfalla mer och mer under totalt nio års tid.

Skolan har utsatts för skadegörelse och SD tycker att det är ”anmärkningsvärt” att skolan har förvandlats till ett tillhåll för obehöriga som vistas där under både dagar och nätter.

SD beklagar att kommunen inte har agerat tidigare och försökt rädda byggnaden.

Under onsdagens kommunstyrelsesammanträde yrkade partiet att Kikeboskolans lämplighet som skollokal ska ses över ytterligare en gång, innan man drar igång med en rivning.

Här är yrkandet i sin helhet:

1. Avslag till att riva Kikeboskolan med motiveringen att det i nuläget är för tidigt att ta ett sådant beslut.

2. Att Kikeboskolans lämplighet som lokal för skolverksamhet omprövas. Ett nytt underlag tas fram.

3. Att platsens, där Kikeboskolan nu ligger, lämplighet för framtida skolbyggnation utreds samt att det även tas fram ett visionsdokument för hur en framtida skola kan se ut och uppföras där.

ARKIVFOTO

PRIVAT

Dela gärna artikeln: