Sverigedemokraterna skriver på ON Debatt: Stoppa stöldligornas framfart

Sverigedemokraterna skriver på ON Debatt: Stoppa stöldligornas framfart

2022-07-26 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

Vi älskar Sverige och svensk landsbygd med dess otroliga miljö och människor.

Tyvärr har landsbygden också drabbats av de samhällsproblem som skapats och fått växa fram under andra partiers styre.

Skenande priser på bensin och el slår särskilt hårt mot såväl medborgare som näringsidkare på landsbygden.

Utöver detta har brottsligheten och otryggheten tillåtits slå klorna i den svenska landsbygden.

”Sverigedemokraterna är hela Sveriges parti”

Sverigedemokraterna är hela Sveriges parti.

Två miljarder kronor

Vi har alltid sett, och aldrig glömt, bygderna och samhällena utanför storstäderna.

Stölder, inbrott och kringresande stöldligor är ett av de första problemen vi vill ta krafttag emot.

Årligen försvinner saker till ett värde av två miljarder kronor, utforslat av utländska stöldligor.

”Den avvecklade kontrollen över landets gränser har gjort landsbygden till en tummelplats för internationell, organiserad brottslighet”

Polisens osynlighet på landsbygden, och den avvecklade kontrollen över landets gränser har gjort landsbygden till en tummelplats för internationell, organiserad kriminalitet.

Flera satsningar

Det kommer att krävas mycket för att komma till bukt med detta, några av Sverigedemokraternas förslag på lösningar är att satsa på Tullverket, Kustbevakningen och Gränspolisen, förstärka det myndighetsgemensamma arbetet mot internationella stöldligor och ge Tullen ett brottsbekämpande uppdrag, samt mer befogenhet och vapen.

Det faktum att det idag inte är kriminellt att föra ut stöldgods ur landet ger en fingervisning om regeringens obefintliga intresse för att frigöra den svenska landsbygden från utländska stöldligor.

Vi ser fram emot att trygga upp Sverige efter valet.

Tobias Andersson (SD)
Rättspolitisk talesperson

Johnny Svedin (SD)
Riksdagskandidat

Janita Kirchberg (SD)
Riksdagskandidat

Genrebild: Freepik

Dela gärna artikeln: