Etikett: försök till grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel