Tandhälsan är alltjämt en klassfråga i Sverige: Vänsterpartiet vill att tandvården ska bli billigare

Tandhälsan är alltjämt en klassfråga i Sverige: Vänsterpartiet vill att tandvården ska bli billigare

2022-08-31 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

Världshälsoorganisationen (WHO) framhåller att tandhälsa är en integrerad del av människors generella hälsa, att god tandhälsa i sig är en viktig del av individers livskvalitet och välbefinnande och att dålig tandhälsa utgör ett hinder för människors möjligheter i skolan arbetet och privatlivet.

Tandhälsan är fortfarande en klassfråga i Sverige och skillnader mellan barn från olika samhällsklasser påverkar deras tandhälsotillstånd genom hela livet.

Det är politiska beslut som kan ändra på detta. 

”Vänsterpartiet anser att tänderna är en del av kroppen och ska ingå i högkostnadsskyddet”

LINDA FLEETWOOD (V) OCH JONNY ANDERSSON (V)

Vänsterpartiet anser att tänderna är en del av kroppen och ska ingå i högkostnadsskyddet.

Nationellt driver Vänsterpartiet att tandvården ska komma in i det reguljära systemet för hälso- och sjukvård och för ett högkostnadsskydd i tandvården där alla kostnader över 2 000 kronor subventioneras fullt ut.

På kort sikt ska de vanligaste behandlingarna få en bindande nationell taxa som innebär ett tak på vad respektive behandling får kosta, oavsett vårdgivare.

Höjs varje år

Regionen höjer tandvårdskostnaderna varje år enligt ett prisindex.

Vänsterpartiet har vid varje budget kämpat för att de inte ska höjas.

I regionen driver vi att tandvården för den enskilda ska bli billigare, inte dyrare och att tandvården fortsätter vara avgiftsfri upp till 23 år och från 80 år och uppåt.

Rösta på Vänsterpartiet för billigare tandvård!

Linda Fleetwood, regionråd

Jonny Andersson, ledamot i fullmäktige

Vänsterpartiet i Region Kalmar län

Linda Fleetwood (V). Foto: Vänsterpartiet

Foto: Freepik (översta bilden)

Dela gärna artikeln: