Tobias Eriksson i Kustlandspartiet skriver på ON Debatt: Varför ska Oskarshamns kommun utveckla ett eget tidsrapporteringssystem?

Tobias Eriksson i Kustlandspartiet skriver på ON Debatt: Varför ska Oskarshamns kommun utveckla ett eget tidsrapporteringssystem?

2022-06-20 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

För en tid sedan upphörde socialförvaltningens tidsrapporteringssystem att fungera.

De är nu nödgade att använda Excel-filer – vilket i sig är en källa till stor informations-osäkerhet.

Det har visat sig att cirka 90 procent av alla kalkylblad har fel i de formler som används, enligt en artikel i Forbes som sammanfattade ett antal studier i ämnet*.

För att avhjälpa situationen lutar nu kommunen åt ett egenutvecklat system.

Om vi bortser från att det kommer att förlänga den tid som det tar innan ett tidsrapporteringssystem är på plats finns det ett antal stora problem med det beslutet.

”Kostnaden för att ta fram ett nytt system kommer alltid att överskrida inköpet av ett befintligt system”

TOBIAS ERIKSSON, KUSTLANDSPARTIET
  1. Det måste finnas en felaktig uppfattning att det inom kommunen finns ett unikt arbetssätt gällande tidrapportering. Därmed kan inte ett standardsystem användas. Detta är helt enkelt felaktigt. Det finns idag på marknaden flertalet system som kan användas. Det kan behövas viss anpassning och jämkning i arbetssätt gällande tidrapportering – men det är normalt och kan även betraktas som ett tillfälle att se över de interna processerna. Notera att även vid nyutveckling kommer en sådan process att tillkomma.
  2. Kostnaden för att ta fram ett nytt system kommer alltid att överskrida inköpet av ett befintligt system. Att utveckla ett robust system som klarar av de krav vi idag måste ställa på säkerhet och användarbarhet är ett stort åtagande och ska inte underskattas. Man ska dessutom inte glömma att enligt Riksrevisionen överstiger en tredjedel av alla projektbudgeten och enligt personlig erfarenhet är det konservativt räknat.
  3. Har vi den beställarkompetens som krävs för att ens ställa upp en kravbild för nyutveckling? Det är inte så enkelt som det låter. Finns många fallgropar och utan rätt kompetens kommer det att bli betydligt mycket dyrare och ta längre tid. Därtill riskerar systemet att bli avhängt på ett fåtal tjänstepersoner och om de slutar eller går i pension blir det svårt att ersätta dem.
  4. När man utvecklar ett eget system så tar man också på sig hela ansvaret för att systemet klarar de krav som ställs enligt GDPR. Sanktionsavgifterna kan bli mycket höga, 20 miljoner för en myndighet eller 200 miljoner för ett företag.  Det finns inget som säger att man inte kan få flera viten, eller att man ens kan bygga ett system som kommer klara kraven nu och i framtiden.

Sammanfattning:

Det finns inget som rättfärdigar att kommunen utvecklar ett eget system. Det är bara ytterligare ett sätt att slösa pengar på något som vissa verkar uppleva som en rolig arbetsuppgift – men som i slutändan kan kosta betydligt mer än det smakar. Det är inte att ta ansvar för våra skattepengar när andra delar inom kommunen ständigt får kämpa med besparingar och åtstramningar.

”Vi i Kustlandspartiet menar att man omedelbart måste släppa idén om att utveckla ett eget system eftersom det är dyrt, tar väldigt lång tid och man får ett för stort ansvar för dess funktion”

Vi i Kustlandspartiet menar att man omedelbart måste släppa idén om att utveckla ett eget system eftersom det är dyrt, tar väldigt lång tid och man får ett för stort ansvar för dess funktion.

Projektet riskerar att bli ett Concorde-projekt, dvs ett projekt som man får ösa mer pengar i hela tiden i sin övertygelse om att det måste fungera med mer pengar i stället för att omedelbart kapa sina kostnader och backa ur projektet.

Tobias Eriksson, Kustlandspartiet

*Sorry, your Spredshett has errors (Almost 90 % do Forbes Business 13/9-2014- S. Leung)

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: