Tomas Eneroth (S): ”Flyget behövs, även om flyget behöver ställa om”

Tomas Eneroth (S): ”Flyget behövs, även om flyget behöver ställa om”

2022-05-24 Av av Annicka Gunnarsson

SVERIGE

Regeringen ska tillsätta en utredare som ska ta fram ett förslag på inriktning för statens ansvar för svenska flygplatser för att behoven för hela landet ska tillgodoses. ”Det är dags att se över den svenska flygplatsstrukturen,” säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

En utredare ska ta fram förslag på en inriktning för statens ansvar för svenska flygplatser, så att behoven för medborgare, näringsliv och samhällsviktigt flyg i hela landet tillgodoses.

– Det är dags att se över den svenska flygplatsstrukturen. Den har mött stora utmaningar, inte minst under pandemin, där staten fått göra omfattande och snabba insatser för att säkra samhällsviktigt flyg. Jag vill nu också se en långsiktigt hållbar inriktning för statens ansvar för flygplatserna i Sverige så att behoven av en grundläggande tillgänglighet för medborgare, näringsliv och samhällsviktigt flyg tillgodoses i hela landet. Flyget behövs, även om flyget behöver ställa om, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Nationellt basutbud

Uppdraget till utredaren ska omfatta det nationella basutbudet av flygplatser och de statliga finansiella stöden till icke-statliga flygplatser. Förslagen ska ta utgångspunkt i de transportpolitiska målen och vara i linje med klimatmålen.

Utredaren ska också tillvarata de erfarenheter som gjorts under pandemin avseende flyg och flygplatser.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Dela gärna artikeln: