Tonårskille dömd efter klotterattack mot Rödsleskolan i Oskarshamn

Tonårskille dömd efter klotterattack mot Rödsleskolan i Oskarshamn

2022-03-10 Av av Oskarshamns-Nytt

OSKARSHAMN

En tonårskille som klottrade hakkors på Rödsleskolan i Oskarshamn i höstas döms för hets mot folkgrupp, skadegörelse och två fall av olaga hot.

Han får ungdomsvård, med en särskild föreskrift om att fullfölja ett ungdomskontrakt.

Han ska dessutom avverka 40 timmars ungdomstjänst.

Skadeståndet till Oskarshamns kommun uppgår till cirka 55 000 kronor och skadeståndet till en elev uppgår till 5 000 kronor (för kränkning). Här ska även vårdnadshavarna vara med och betala en del.

Den dömde har förnekat brott. I utredningsmaterialet står det att han vid den aktuella tidpunkten var elev på Rödsleskolan i Oskarshamn.

Tingsrätten konstaterar att ”det är klarlagt att NN skickade ett sms till NN där han skrivit att han skulle ”klottra ner skolan” samt att någon gång därefter fram till påföljande arbetsdags början Rödsleskolan blev utsatt för det klotter och det skadevärde som åklagaren påstått. Dessa omständigheter är synnerligen besvärande för NN. Härtill kommer att i NN:s skåp på Rödsleskolan påträffats ett papper på vilket finns ritat en tagg som i hög grad liknar en tagg vilken under den aktuella skadegörelsen tecknats på en husvägg på Rödsleskolan. Eftersom en tagg är klottrarens upplysning till åskådarna vem som utfört klottret är även denna omständighet synnerligen besvärande för NN. Hans påstående att det inte var han som ritade taggen på papperet framstår inte som trovärdigt; han skulle knappast ha förvarat papperet i sitt skåp om det inte var hans tagg. Ett annat förhållande som starkt talar för att NN ensam eller tillsammans med andra utförde skadegörelsen är att han var med om att inhandla svart och röd sprayfärg vilket var de sprayfärger som användes vid klottret”, skriver tingsrätten, som även slår fast att det är ostridigt att bland annat hakkors, väl synliga för personer i skolans omgivning, klottrades vid det aktuella tillfället.

Hotet handlade om att NN skrev ett meddelande om att han skulle ta med ett vapen till skolan och skjuta ett flertal personer. Han skrev också ett meddelande om att han skulle anlita andra för att döda en elev.

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn