Trafikverket redovisar förslag till nationell infrastrukturplan

Trafikverket redovisar förslag till nationell infrastrukturplan

2021-11-30 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Nationaldagen 6 juni

SVERIGE

På uppdrag av regeringen har Trafikverket idag tisdag redovisat förslag till nationell infrastrukturplan för perioden 2022−2033. Förslaget innebär viktiga satsningar för ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem för medborgare och näringsliv.

Trafikverkets plan innebär en kraftfull investering i järnvägen med underhållssatsningar på viktiga person- och godsstråk. Arbetet med Nya stambanors tre pågående etapper fortsätter och Norrbotniabanans kvarvarande sträcka Skellefteå – Luleå byggstartar under planperioden.

−Med den fortsatta utrullningen av det nya digitala signalsystemet ERTMS ersätter vi dagens signalsystem som har börjat uppnå sin tekniska livslängd. ERTMS möjliggör också en omfattande modernisering av järnvägen och är en förutsättning för genomförandet av många investeringar, säger Lena Erixon generaldirektör på Trafikverket.

Behovet av vägunderhåll är stort

Tillståndet på det statliga vägnätet har under en längre tid gradvis försämrats. Bakgrunden är mer komplexa anläggningar, ett växande behov av rekonstruktion av väg- och brokonstruktioner som en följd av att de har uppnått sina tekniska livslängder, ökade trafikmängder och en utveckling mot allt högre fordonsvikter

−Trots ökade medel är de inte tillräckliga för att vända den negativa tillståndsutvecklingen på vägnätet. Långsiktigt kommer detta att leda till ökande underhållskostnader, säger Lena Erixon.

Modernt och hållbart transportsystem

Utgångspunkten för planförslaget är de transportpolitiska målen. Föreslagna åtgärder i infrastrukturen ger viktiga bidrag till klimatmålen och de övergripande hållbarhetsmålen. Nya typer av digitala åtgärder kommer att kunna underlätta omställningen till ett hållbart transportsystem.

−De mest kraftfulla verktygen för att klara transportsektorns klimatmål ligger samtidigt utanför planen. Alla aktörer inom transportsystemet måste samverka för att vi ska klara målen, avslutar Lena Erixon.

Andersson (KD): ”Jag ser Trafikverkets plan som ett gigantiskt underbetyg”

Johanna Wyckman (L): ”Vi hade önskat att vår del skulle ha varit större”

Foto: Freepik, montage ON

Dela gärna artikeln med dina vänner: