Transportföretagen nöjda med regeringens besked om att tillåta längre lastbilar

Transportföretagen nöjda med regeringens besked om att tillåta längre lastbilar

2022-08-25 Av av Annicka Gunnarsson

MOTOR

Under mässan Elmia Lastbil tillkännagav infrastrukturminister Tomas Eneroth förslag om att tillåta längre lastbilar. En liten förändring i regelverket skulle innebära en stor skillnad för både miljön och många företags konkurrenskraft.

Regeringen har beslutat att det ska vara tillåtet att köra med längre lastbilar än tidigare på svenska vägar. Förslaget väntas tillåta lastbilar upp till 34,5 meter på delar av det svenska vägnätet.

– Det här är en efterfrågad åtgärd som gör att vi bättre kan nyttja vägarna och minska transporternas miljöpåverkan, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Leder till flera förbättringar

Transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen, som samlar 9 700 medlemsföretag, är nöjda med beskedet.

– Det är bra att regeringen nu kunnat sätta fokus på de åtgärder som verkligen gör skillnad för miljön. Med längre lastbilar förbättrar vi produktiviteten, trafiksäkerheten och miljön, i ett svep. Det krävs färre lastbilar för att transportera samma mängd gods, säger Marcus Dahlsten, Vd för Transportföretagen.

– Nu har Trafikverket och Transportstyrelsen fått de besked de behöver. Nu hoppas vi att de skyndsamt kan förbereda vägarna och regelverket så att det kan träda i kraft under 2023, säger Marcus Dahlsten.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Satsningen kan minska transporternas miljöpåverkan enligt Tomas Eneroth (S). Foto: Peter A Rosén

FAKTA / REGERINGENS FÖRSLAG

De nya reglerna innebär att det blir tillåtet med lastbilar så långa som 34,5 meter på vissa utpekade vägar, jämfört med nuvarande maxlängd på 25,25 meter. Lastbilarna ska få köras i högst 80 km/h på de utsedda vägarna. Åtgärden att tillåta längre lastbilar kan enligt Trafikverkets beräkningar minska koldioxidutsläppen från tunga fordon med 4-6 procent. Förslaget anmäldes till EU-kommissionen i maj och inga synpunkter har inkommit. Regeringen har därför beslutat att genomföra förordningsändringarna. De kommer att träda i kraft den 31 augusti 2023.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: