Tre sverigedemokrater skriver på ON Debatt: Bevaka nätplattformarnas aktiviteter i valet

Tre sverigedemokrater skriver på ON Debatt: Bevaka nätplattformarnas aktiviteter i valet

2022-08-11 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

DEBATTARTIKEL

Tillkomsten av internet och de växande möjligheterna att överföra, lagra och processa allt större mängder data ger fantastiska möjligheter till att göra livet bättre för hela mänskligheten. Samtidigt så går utvecklingen så snabbt att det vid en given tidpunkt kan vara svårt att förutspå hur teknologin kan missbrukas.

Internet är dock på det stora hela oreglerat och en handfull företag har kunnat utnyttja detta för att bygga upp ett oligopol med nätplattformar som idag är givna i människors vardag för kommunikation, nyhetsuppdatering, informationssökning och nöje.

”Det blir alltmer uppenbart hur dessa företag tar sig friheter att manipulera innehållet och genom sina algoritmer på individbasis bestämma vad vi ska exponeras för”

Det blir samtidigt alltmer uppenbart hur dessa företag tar sig friheter att manipulera innehållet och genom sina algoritmer på individbasis bestämma vad vi ska exponeras för. Genom datainsamling sitter de på omfattande information om vilka vi är, våra handlingar, val, preferenser, rörelsemönster och relationer och i vissa avseenden känner de dig sannolikt bättre än du känner dig själv. Företagens tekniska möjligheter att lagra och processa all denna data växer samtidigt exponentiellt.

Svårt att upptäcka

I den internationella debatten diskuteras hur nätplattformarna också alltmer lägger sig i politiken och använder sina algoritmer för att påverka såväl den politiska diskursen som direkta val. Eftersom det du exponeras för i mångt och mycket är just individanpassat är det dock svårt att upptäcka. En påminnelse om att gå och rösta kan verka oskyldigt, men om plattformarna levererar denna påminnelse bara till personer de vet har sina politiska preferenser i enlighet med företagets värdegrund är det ett angrepp på demokratin.

”För att nätplattformarnas valpåverkan ska kunna observeras och avslöjas behöver politiken stämma i bäcken”

För att nätplattformarnas valpåverkan ska kunna observeras och avslöjas behöver politiken stämma i bäcken. För ändamålet behövs oberoende forskarlag som i sin tur rekryterar en större mängd internetanvändare som agenter och som frivilligt delar med sig av sin internetanvändning. Då detta till syvende och sist handlar om vår demokrati tycker vi det är förvånande att regeringen hittills varit så ointresserad kring dessa frågor.

Mattias Bäckström Johansson (SD), bilden.

Näringspolitisk talesperson

Josef Fransson (SD)

Riksdagens näringsutskott

Martin Kirchberg (SD)

Regionråd

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: