Trio berättar: Här är några av de viktigaste punkterna i Centerns valprogram i Mönsterås kommun

Trio berättar: Här är några av de viktigaste punkterna i Centerns valprogram i Mönsterås kommun

2022-08-04 Av av Peter A Rosén

PATAHOLM

Miljön.

Företagsklimatet.

Skolan.

Äldreomsorgen.

Friluftslivet.

Tryggheten.

Det är några av de viktigaste punkterna i Centerpartiets valprogram i Mönsterås kommun.

Kommunalrådet Anders Johansson, kultur- och fritidsnämndens ordförande Maria Robertsson och Anna Isaksson, ledamot i miljö- och byggnadsnämnden, berättade om partiets tankegångar på en pressträff i vackra Pataholm på torsdagsförmiddagen.

Anna Isaksson (C), Anders Johansson (C) och Maria Robertsson (C). Foto: Peter A Rosén

Centerpartisterna har tagit fram en valplattform för att på ett tydligt sätt visa vad de vill åstadkomma under de kommande fyra åren.

Att tillvarata växtkraftsmöjligheterna i hela kommunen är centralt för det största partiet i Mönsterås kommun, som har 19 platser i fullmäktigeförsamlingen.

Centern tycker att det är viktigt att se helheten och att företagen har bra förutsättningar.

Kärnuppgifter

Välmående företag ger jobb, skatteintäkter och välfärd, betonar partiet i valprogrammet.

Centern understryker dessutom att skatteintäkter ska förvaltas på bästa sätt – och att de i första hand ska gå till kommunens kärnuppgifter – vården, skolan och omsorgen.

Skattepengarna ska även gå till en fungerande infrastruktur, ett välmående kultur- och föreningsliv, en god miljö och många andra saker som är betydelsefulla för kommuninvånarna, fastslår centerpartisterna.

”Vi vill att hela kommunen ska leva”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNALRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN
Anders Johansson (C) i ett soligt Pataholm. Foto: Peter A Rosén

– Vi vill sätta medborgarna i första rummet. Vi som kommun är till för dem – de är våra uppdragsgivare och de har gett oss mandatet att styra kommunen. Vi vill att hela kommunen ska leva, utvecklas och gärna växa, sa Anders Johansson.

”En miljökommun”

– Mönsterås är en miljökommun. Enligt Världsnaturfonden har Mönsterås sänkt klimatutsläppen mest sedan 2015 bland kommunerna i Sverige – och i dag är vi en av Sydsveriges ledande kommuner för produktion av förnyelsebar el. Vi ska modernisera reningsverken och öka utbyggnaden av solceller. Vi lovar krafttag för en bättre miljö och en renare Östersjö. Klimatfrågan samt vatten- och kustmiljöfrågorna är extra viktiga för oss när det kommer till miljöarbetet, sa kommunalrådet.

”Vi ligger långt fram i klimatarbetet”

ANDERS JOHANSSON

– När det gäller vattnet så pratar vi både om tillgången på dricksvatten och att vi inte förorenar vårt kustvatten. Vi ligger långt fram i klimatarbetet. Där har vi lyckats bra. På vattensidan bygger vi om reningsverket på Nynäs och sedan hinner vi nog även påbörja arbetet med reningsverket i Timmernabben under den kommande mandatperioden. Det är våra största miljösatsningar, tillade han.

Anna Isaksson, som är både politiker och företagare (produktionschef på Stranda AB), pratade om företagsklimatet.

”Vi ska fortsätta att vara en bra företagarkommun”

ANNA ISAKSSON (C), FÖRETAGARE OCH LEDAMOT I MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Vi ska fortsätta att vara en bra företagarkommun. Mår företagen bra, så mår hela kommunen, hela samhället, bra, sa hon.

Anna Isaksson (C) är ledamot i miljö- och byggnadsnämnden i Mönsterås kommun. Foto: Peter A Rosén

– Ja, vi vill utveckla samarbetet mellan skolan och näringslivet, som behöver kompetensförsörjning, inflikade Anders Johansson.

”Jätteviktigt”

– Ja, det är viktigt att vi jobbar tillsammans – att näringslivet och kommunen är ett. Vi ska inte ses som två delar. Det är jätteviktigt för mig. Jag brinner även för kvinnligt företagande. Vi måste bli fler som vågar driva företag, sa Anna Isaksson, som är fullmäktigeledamot och sexa på Centerns kommunlista i höstens val.

Anders Johansson berättade att endast 22 procent av företagen i Mönsterås kommun drivs av kvinnor.

– Det vore roligt om det blev fler. Det här är tyvärr en jämställdhetsfråga där det inte har blivit bättre. Vi ser ingen positiv utveckling. Det ser ungefär likadant ut i alla kommuner i länet, underströk han.

Vad kan man göra åt det?

– Ja, vi står ju här, svarade Maria Robertsson och skrattade.

Maria Robertsson (C) är ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mönsterås kommun.
Foto: Peter A Rosén

– Vi vill genomföra ett företagslyft för kvinnligt företagande. Vi måste försöka få i gång ett företagarnätverk för kvinnliga företagare. Jag tror att det är viktigt att företagare stöttar varandra. Vi bör kanske titta på särskilda starta eget-kurser för kvinnor. Det här är ett område som vi måste ta tag i, sa Anders Johansson.

”Som företagare kan man ofta känna sig lite ensam”

ANNA ISAKSSON

– Som företagare kan man ofta känna sig lite ensam. Framför allt i början, innan man har byggt upp ett nätverk – då behöver man ha någon som man kan ringa och ställa frågor till. Jag tror kanske att vi kvinnor är extra noga med att göra rätt – och då vill man ha någon att bolla med, så att man gör rätt, sa Anna Isaksson.

Det är viktigt med förebilder, påpekade Maria Robertsson.

Fyra av fem jobb

– Merparten av företagen är småföretag. Det ska man ha klart för sig. Vi måste fokusera på de små och medelstora företagen. Där skapas omkring fyra av fem nya jobb. De är oerhört viktiga, underströk Anders Johansson.

Skolan, då? Jo, Mönsterås är länets bästa skolkommun, enligt Lärarförbundets senaste ranking, konstaterade centerpartitrion.

– Det är skönt att vi har goda resultat i skolan. Men självklart finns det förbättringspotential, sa Anders Johansson och nämnde barn med särskilda behov.

– Sedan har vi påbörjat upprustningen och moderniseringen av våra skolor. Där har vi en väg att gå. Det handlar om både nybyggnationer och renoveringar, tillade kommunalrådet och gick över till äldreomsorgen.

”Vi är oerhört malliga över att vi har fått i gång vårt nya, fina äldreboende Solhem, som ersatte två omoderna boenden”

ANDERS JOHANSSON

– Vi är oerhört malliga över att vi har fått i gång vårt nya, fina äldreboende Solhem, som ersatte två omoderna boenden. Det är en fantastisk satsning – den största välfärdssatsningen på väldigt länge. Vi ska fortsätta att satsa på våra äldreboenden. Att renovera Torshaga i Ålem ligger närmast. Där kommer vi även att ha solceller på taket. Det är också en jobspost som vi har – vi ligger inte så långt fram som vi skulle vilja göra när det gäller solceller på våra kommunala byggnader. Vi har solceller – men inte tillräckligt mycket.

Centerpartiet lovar också att det ska jobbas för mer fastanställd personal inom omsorgen. Partiet ska fortsätta att satsa på personalen och hålla hög kvalitet inom verksamheten.

”Vi kommer att jobba jättehårt för jämställda löner”

MARIA ROBERTSSON (C), ORDFÖRANDE I KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Vi har också en punkt om jämställda löner. Män, som är anställda av kommunen, tjänar fortfarande 1 000 kronor mer i månaden, på ett ungefär, än vad kommunanställda kvinnor gör. Det har sjunkit – men det går lite långsamt. Man jobbar med det i alla fall – och försöker ringa in vad det beror på. Vi kommer att jobba jättehårt för jämställda löner. Det är jätteviktigt. Det är ett långsiktigt arbete – men vi har jobbat på bra, sa Maria Robertsson, som är lärare i kommunen.

– Nej, det får inte finnas irrelevanta löneskillnader, fastslog Anders Johansson.

Ni har genomfört en låglönesatsning…

– Ja, det gjorde att skillnaden faktiskt halverades. Det kändes bra, sa kommunalrådet.

”Vi har 150 föreningar i kommunen”

MARIA ROBERTSSON

Fritiden, då?

– Föreningslivet är oerhört viktigt. Vi har 150 föreningar i kommunen. Och Mönsterås rankas som en av landets bästa friluftskommuner. Vi vill fortsätta att jobba för livskvalitet och folkhälsa genom att utveckla kommunens friluftsområde i Långehäll, medverka till natursköna vandringsleder, skapa uppmarkerade ridvägar och tillgängliggöra tätortsnära friluftsliv, sa Maria Robertsson.

”Tack vare en ny polisstation med fler poliser har hela kommunen blivit tryggare”

ANDERS JOHANSSON

Vi avslutar med trygghetsfrågan.

– Tack vare en ny polisstation med fler poliser har hela kommunen blivit tryggare. Vi ska öka samarbetet mellan polisen och kommunen, samt förbättra vårt arbete med tidiga insatser för barn och ungdomar som behöver lite extra hjälp för att hitta rätt väg i livet. Vi ska fortsätta att sätta upp belysning längs mörka cykelvägar samt skapa trygga skolvägar, berättade Anders Johansson.

”Har vi lyckats med”

– I förra valrörelsen drev vi frågan om att få till en ny polisstation i Mönsterås, med fler poliser. Och det har vi lyckats med. I dag har vi ett dussintal poliser som utgår ifrån Mönsterås. De jobbar inte bara i Mönsterås kommun, men de utgår härifrån. Och det märks verkligen i trygghetsundersökningarna. Medborgarna känner sig betydligt tryggare i och med att de ser polisbilar regelbundet. Det finns möjlighet att få hjälp om man behöver det. Tryggheten är en central fråga i ett samhälle.

”Tryggheten är viktig i alla samhällsbyggnadsfrågor”

ANDERS JOHANSSON

– Medborgarna måste känna sig trygga. Och vi har fortfarande en del kvar att göra. Vi har utvecklat samarbetet med polisen – men vi kan utveckla det ytterligare, exempelvis mellan vår socialtjänst och polisen. Sedan måste vi fortsätta med att skapa trygga cykelvägar, med hjälp av belysning. Vi tänker exempelvis på området mellan Mönsterås centrum och ut till Ljungnäs, ett område som kallas för Mudden. Och sedan har vi cykelvägen ut till Oknö. Det finns flera mörka områden – och man känner sig inte trygg i ett mörkare område. Tryggheten är viktig i alla samhällsbyggnadsfrågor.

Anders Johansson nämnde också projektet ”Säkra skolvägar”, som handlar om trafiksäkerhet i första hand.

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn