Trots spellagen – statens intäkter från online casino nästan oförändrade

Trots spellagen – statens intäkter från online casino nästan oförändrade

2022-08-22 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

SVERIGE

Sedan den svenska spellagen infördes har spelmarknadens omsättning ökat betydligt. Men trots det är statens intäkter från spel nästintill lika stora nu som innan omregleringen.

I takt med att online casino blev en allt större del av många svenskars vardag upptäcktes brister på den då relativt oreglerade spelmarknaden. Därför införde regeringen år 2019 en ny spellag, i syfte att stärka konsumentskyddet.

Lagen innebär att privata spelbolag nu har tillåtelse att samsas med de sedan tidigare existerande statliga alternativen på den svenska spelmarknaden, förutsatt att de besitter licens från Spelinspektionen. Sedan dess har marknadens omsättning skjutit i höjden. År 2021 summerades den till 26 miljarder kronor.

Spellagen möjliggör svenska casinon med snabba uttag

Lagändringen har resulterat i ökad konkurrens på spelmarknaden, och bolagen behöver därför till stor del använda sig av de senaste teknologierna för att locka till sig kunder. Exempelvis har casino med snabba uttag blivit ett vanligt fenomen, då snabbhet är en av de faktorer som många kunder eftersöker i en spelupplevelse.

Snabba uttag har bland annat möjliggjorts genom ett brett utbud av betalningsmetoder och att spelsajterna använder sig av BankID. Även här har spellagen ett finger med i spelet, då verifiering av spelare är ett måste och e-legitimation anses vara den smidigaste lösningen.

Svenska staten gick miste om stora skattebelopp

Med spellagen tillkom en lång rad säkerhetskrav på spelsidorna i Sverige, såsom att besitta koppling till Spelpaus och verktyg för obligatoriska insättningsgränser. Därtill krävs nu att samtliga landets spelbolag betalar skatt till staten. Varje månad ska bolagen betala 18 procent i skatt på spelöverskottet, det vill säga skillnaden mellan de sammanlagda insatserna och utbetalade vinsterna.

Tidigare, innan spellagens införande, gick svenska staten miste om betydande skatteintäkter då många svenskar spelade på utländska spelsidor, som endast behöver betala skatt i landet de är baserade i. Så länge spelandet äger rum inom EU krävs heller inte att spelarna själva betalar skatt till svenska staten på eventuella vinster.

Tillfällig utdelning bakom ökade intäkter

Under rekordåret 2021, då svensk spelmarknad noterade en ny högsta omsättning, uppgick statens totala intäkter från spel till 7,4 miljarder kronor. Detta är en ökning jämfört med året innan spellagens entré, då intäkterna var 6 miljarder kronor. Men enligt Statskontoret, som fått i uppgift att utvärdera omregleringens effekt, beror ökningen främst på en tillfälligt högre utdelning från AB Svenska spel.

I Statskontorets slutrapport, som även tittat på år 2019 och 2020, bedöms statens intäkter från spel vara ungefär lika stora nu som innan omregleringen. Detta trots att kanaliseringsgraden i dag uppgår till över 90 procent, vilket innebär att fler än nio av tio svenskar spelar på svensklicenserade casinon.

Ökade skatteintäkter – minskad utdelning

Statens intäktskällor från spel är desamma som innan marknaden omreglerades. Det rör sig främst om bolagsskatt från spelbolagen, punktskatt på spel och utdelning från Svenska spel. De två förstnämnda har ökat markant efter att privata aktörer etablerat sig i Sverige.

Anledningen bakom de nästintill oförändrade intäkterna är att utdelningen från Svenska spel minskat i ungefär samma utsträckning. Statskontoret menar att minskningen i utdelning beror på spellagens utformning, och att man därför inte förväntat att lagen skulle resultera i större intäkter från spel.

Foto: Unsplash

Dela gärna artikeln med dina vänner: