Tuff debatt om omtalad körkortsutbildning

Tuff debatt om omtalad körkortsutbildning

2020-02-11 Av av Peter A Rosén


Dela gärna artikeln:

OSKARSHAMN

Debattklimatet blev ytterst infekterat när fullmäktigepolitikerna diskuterade den subventionerade körkortsutbildningen för nyanlända under måndagskvällen.

Kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) sa, bland annat, att han blev ”beklämd” över Sverigedemokraternas ”lågvattenmärken”.

Det var Michael Erlandsson och hans partivänner i Sverigedemokraterna som hade ställt en interpellation till kommunalrådet Ingela Ottosson (M), angående subventionerad körkortsutbildning för nyanlända.  

Interpellation till kommunalrådet Ingela Ottosson (M), angående subventionerad körkortsutbildning för nyanlända.

”Jag är tacksam”

Ingela Ottosson klev upp i talarstolen och besvarade frågan så här:

– Jag är tacksam över att jag har fått den här interpellationen från Michael Erlandsson. Det ger oss en möjlighet att prata om den här frågan. Och den visar med all önskvärd tydighet på hur Sverigedemokraternas politik skiljer sig från vår politik.

– Interpellationen innehåller en del felaktigheter och påståenden, och långtgående slutsatser och värderingar om vad som är rätt och fel. Det är faktiskt inte helt enkelt att bestämma sig för i vilken ände man ska börja.

– Jag tror att jag börjar med att svara på frågorna. Den första frågan: ”Anser du att det är rätt att kommunen ger fler rättigheter till personer som inte är födda i Sverige än till dem som är det?”, undrar SD. Det handlar inte om att någon får fler rättigheter än någon annan. I det här fallet handlar det om att påskynda etableringen på den svenska arbetsmarknaden, för individer som har särskilt svårt att få ett arbete.

Det är en vinst – för dem som individer, men särskilt för Oskarshamns kommun, poängterade Ingela Ottosson.

– Nästa fråga: ”Förstår du att många medborgare upplever sig bli diskriminerade när kommunen särbehandlar utifrån etnicitet?”

– Den här insatsen som vi pratar om, den görs inte utifrån etnicitet. Den är för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är inte något nytt att kommunen, genom olika insatser, stöttar individer utifrån deras förutsättningar. Arbetsmarknadsenheten jobbar med det här varje dag. Det gör den tillsammans med andra myndigheter och organisationer – exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, samordningsförbund, bemanningsbranschen och det lokala näringslivet här i vår kommun.

”Likvärdiga möjligheter”

– Nästa fråga är: ”Tänker du ta hänsyn till att många medborgare känner sig åsidosatta som en följd av den särbehandling som ni bedriver inom kommunen?”. 

– Utgångspunkten är att alla ska ha likvärdiga möjligheter. Men alla har inte alltid det. Därför behöver vi anpassa insatserna utifrån individers behov och förutsättningar. Oskarshamns kommun har under flera år arbetat med att människor ska gå från bidrag till egenförsörjning. Att så många som möjligt får möjlighet att själva ta ansvar för sin försörjning, är viktigt både för individerna och samhället. Det är en självklarhet. Men det här är även en jämställdhetsfråga. Kvinnor och män ska ha likvärdiga möjligheter att forma sina egna liv.

– ”Anser du att svenska språket är en viktig och avgörande faktor för att den enskilde ska kunna komma in på den svenska arbetsmarknaden?”, frågar SD. Ja, det gör jag. Det är oerhört viktigt – och därför genomför vi den här insatsen. Vi vill förbättra möjligheten att komma in på arbetsmarknaden.

– Insatser görs, och har gjorts på flera sätt. Exempelvis i samarbete med folkhögskolan, Arbetsförmedlingen, bemanningsbranschen, SFI och lokala jobbspår.

”Ett hafsverk”

Michael Erlandsson gick upp och replikerade:

– Jag vill tacka Ingela för svaret som hon har försökt att ge. Om man jämför svaret som Ingela har gett med svaret som Anton Sejnehed tidigare har kommit med i frågan, så framstår Ingelas svar mer som ett hafsverk, om jag ska vara brutalt ärlig. Ska jag tolka ditt svar som att jag, som icke nyanländ, med behov av körkortslektioner, för att lättare kunna komma in på arbetsmarknaden, kommer att få detta subventionerat från kommunen?

– Därtill har din kollega, Andreas Erlandsson (S), i en artikel lämnat följande svar: ”Nu gör vi den här insatsen för arabisktalande kvinnor. Det kan finnas insatser vi gör för andra grupper, med svensk bakgrund”.

– Det är uppenbart att etnicitet är en variabel här. Det handlar inte om att få in människor på arbetsmarknaden – det handlar om att man särbehandlar utifrån etnicitet. Och det är fel. Här går det, mycket riktigt, en skiljelinje mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna. Jag tycker att det är märkligt att vi har en moderatpolitiker här som omhuldar en socialdemokratisk integrationspolitik, som har fallerat på nästan alla sätt.

Michael Erlandsson berättade att han har träffat många ungdomar som har bekymmer med att ta körkort, på grund av att det är dyrt.

– Är inte dessa också i behov av stöd? Är det inte viktigt att deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden stärks? När det kommer till folkreaktionerna, som vi alla har läst och sett, efter att särbehandlingen uppdagades så kan jag bara konstatera att du, Ingela, väljer att ducka för dem.

– Utifrån ditt svar, så verkar du inte vara så intresserad av människors reaktioner. Enligt Socialdemokraterna och Moderaterna får inte alla invånare samma möjligheter. Ni väljer att särbehandla utifrån bakgrund.

– Anser du att man kan säga att alla har samma möjligheter? Ni säger att svenska språket är viktigt – men samtidigt ger ni skattesubventionerade körkortslektioner på arabiska till nyanlända. På vilket sätt stärker detta deras svenskkunskaper? Ni särbehandlar på ett godtyckligt sätt utifrån människors bakgrund när det kommer till att subventionera körkortslektioner. Detta skadar vår samhällsgemenskap – det skadar vår inre solidaritet – och det är, inte minst, en moralisk orättvisa.

”Oerhört viktigt”

Oppositionsrådet Mattias Karlsson (L) stegade också upp i talarstolen.

– Det är oerhört viktigt att göra någonting. Det handlar om att Arbetsförmedlingen har ett uppdrag som går ut på att vara kostnadseffektiv. Man ska se på åtgärder som snabbt får människor i arbete. I det här fallet handlar det om att få fler människor att ta körkort. Jag har varit för att man ska kunna göra det med CSN-lån. I det här fallet tycker jag att det är jättebra att man får möjlighet att ta körkort med CSN-lån. Här har man sett att det rör sig om människor som skulle kunna komma i arbete snabbt om de har körkort.

– Det är precis så här som vi ska arbeta, sa Mathias Karlsson.

Leif Axelsson (SD) fick ordet och riktade sig till Moderaternas kommunalråd:

– I en mening svarade du, Ingela, att det är en vinst både för individerna och kommunen. Jag skulle önska att du kunde utveckla det, så att jag begriper vad du menar med det. Vilka yrken är det som öppnar upp sig för de här kvinnorna när de väl får körkort? 

Ingela Ottosson replikerade i första hand på det som Michael Erlandsson sa:

”Inte roligt att höra”

– Ja, Michael, du tycker att jag har gjort ett hafsverk – och det känns ju inte roligt att höra. Den här interpellationen är inte lätt att svara på. För den innehåller så många felaktigheter och termer som jag inte vill läsa i en interpellation här i Oskarshamns kommun.

– Du inleder med att det har framkommit i medier att kommunen subventionerar körkortsutbildningar för nyanlända. Redan där behöver vi klargöra vilka medel som det handlar om. Det är inte Oskarshamns kommun som subventionerar. Det här är ett projekt som finansieras genom statligt avsatta medel, som fördelas via länsstyrelserna. Pengarna är särskilt avsedda för att skapa beredskap och underlätta etableringen av nyanlända.

– Kommunerna har möjligheten att ansöka om de här pengarna – och sedan beslutar länsstyrelserna om eventuella bidrag till de projekt som kommer in. Det här är en viktig ersättning från staten, som hjälper oss med integrationen. Tonfallet i den här interpellationen är mycket oroande, tycker jag. Ni använder termer som etnicitet, godtycklig särbehandling, den allmänna rättsuppfattningen, ökade spänningar och så vidare.

Ingela Ottosson undrade om Sverigedemokraterna har reflekterat över hur den typen av termer kan påverka synen på varandra, människor emellan.

– Ska vi dela in varandra i olika grupper och prata om vilken etnicitet vi har? Är syftet att skapa en känsla av orättvisa viktigare än att försöka ta reda på fakta?

”Hjälpa och stödja”

Magnus Larsson, Centerpartiet, begärde också ordet:

– Det här är ett av många olika projekt som kommunen har haft under väldigt många år, med syftet att få ut människor i arbete. Det syftar till att hjälpa och stödja de som befinner sig längst ifrån arbetsmarknaden.

– Man ska inte behöva känna att man är någon som belastar systemet. Det är just det som det här projektet handlar om. Det handlar om människor som står absolut längst ifrån arbetsmarknaden.

– Att få det där jobbet som man så hett eftertraktar – det är en av de bästa integrationsinsatserna som kan göras. Men det tycker uppenbarligen Sverigedemokraterna är fel. Man pratar om att här får inte alla människor samma möjligheter. Jo, då, alla människor får samma möjligheter. Merparten av de här pengarna till körkortsutbildningen finansieras via CSN-lån. Det är en möjlighet som vi, alla i det här rummet, har om det är någon av oss som inte har körkort. Alla invånare i det här landet har den möjligheten.

Magnus Larsson fortsatte:

– Grejen är ju den, att om det här nu bara hade gällt svenskfödda, så hade inte Sverigedemokraterna och Michael Erlandsson över huvud taget reagerat.

”Glömmer det viktiga”

Michael Erlandsson svarade:

– För skattebetalarna handlar det ju om lika mycket skattemedel, oavsett om pengarna kommer från länsstyrelsen eller kommunen. Sedan glömmer man det viktiga – och det är att det finns en större principiell fråga här. Ni borde väl känna till att detta har retat upp folk. Folk far illa och känner sig åsidosatta. Folk känner sig helt enkelt diskriminerade.

– Det är bra att folk lär sig att köra bil – men det viktiga här är vilka åtgärder vi vidtar. Bevisligen har inte det här varit bra, med tanke på reaktionerna. Detta skadar vår gemenskap, vår inre solidaritet och vårt samhälle. Jag tycker att det är oroväckande. Ni väljer att särbehandla utifrån etnicitet – och vi tycker att det är fel. Till Magnus Larsson kan jag säga, att hade vi stått inför ett förslag där man diskriminerar och särbehandlar utifrån etnicitet, så hade vi definitivt varit emot det. Det kan jag lova dig.

”Deras pengar, oavsett”

Mattias Bäckström Johansson fyllde i:

– För medborgarna spelar det ju ingen roll om skattepengarna finns på kommunal, regional eller statlig nivå. Det är deras pengar, oavsett.

– När det kommer till integrationspolitik, så kan vi konstatera att vi har decennier av misslyckanden bakom oss. Förslag som inte leder någonstans, som inte hjälper människor att komma in i samhället. Tvärtom, så fungerade det bättre när de här insatserna inte fanns.

– Vi har prövat subventionerade anställningar och liknande – och det har inte heller varit lyckosamt. Sedan tycker jag att det finns logiska kullerbyttor här. Man lyfter upp att det är viktigt med svenska språket – det är glädjande att även majoriteten tillstår det. I andra debatter har man tryckt på att det istället är andra saker som kanske är viktigare. Men nu trycker man på det här – och samtidigt genomför man utbildningen på arabiska.

Det kommer inte att föra de här individerna närmre arbetsmarknaden, fastslog Mattias Bäckström Johansson.

– Utbildningen borde ha varit på svenska i sådana fall. Sedan säger man att det finns CSN-lån för alla. Men då undrar man varför kommunen sökte pengar till ett projekt som man redan kunde utföra och jobba med?

– De här människorna hade direkt kunnat ansöka om det. Det är ju språket som är det grundläggande problemet. Det borde man ha jobbat mer aktivt med i sådana fall. Här kommer man in på andra delar, som gör att man hamnar i återvändsgränder. Man slösar bort skattepengar och man för inte människor närmre arbetsmarknaden.

”Att du inte förstår det”

Ingela Ottosson återvände till talarstolen på majoritetssidan:

– Vinsten för de enskilda individerna och kommunen, Leif? Att du inte förstår det. Det är ju otroligt svårt för mig att förstå att du inte förstår den vinsten. Vinsten av att få självkänsla, kunna söka ett jobb, och kunna skriva i sitt cv att man har körkort.

– Och vilken vinst det är för kommunen tror jag inte att jag behöver förklara. Vi vill att så många som möjligt ska ha ett jobb och att de ska kunna försörja sig själva. Det är en enkel och grundläggande målsättning.

Projektet genomförs inte utifrån etnicitet, betonade Ingela Ottosson.

–  Det är inte det som är grunden. Det handlar om individer som står ovanligt långt ifrån arbetsmarknaden. Varför skulle vi inte dra nytta av de statliga medel som finns avsatta för de här integrationsåtgärderna?

– Jag förstår inte varför vi inte skulle använda dessa skattepengar? Och körkortsutbildningen är inte på arabiska. Att körläraren pratar arabiska är för att man ska kunna förstå begrepp, förstå trafiksituationer, vad väjningsplikt innebär, exempelvis. Det finns inte i alla länder. Man får möjlighet att lära sig svenska med hjälp av en tolk, som kan arabiska. Det är ju en perfekt språkträning. Du gör något på riktigt, du skaffar dig ett körkort istället för att sitta och läsa sagor, sa Ingela Ottosson.

Mattias Karlsson var tillbaka i talarstolen:

– För att kunna börja jobba i ytterområdena, inom exempelvis hemtjänsten, måste man ha körkort. Det här är dessutom ett jämställdhetsprojekt, sa han.

”CSN-lån”

Magnus Larsson fyllde i:

– Kvinnorna får inte en hel körkortsutbildning. En stor del av det får de finansiera själva via egna medel eller via CSN-lån. Körlektioner är en sådan del, exempelvis. Sedan förekommer viss teoriundervisning i grupp – av den enkla anledningen att det är det som är enklast och smidigast, gissar jag.

– Projektet handlar om att de här individerna ska lära sig hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Det är så pass mycket mer än en körkortsutbildning – men det är det som Sverigedemokraterna har hakat upp sig på. Här får någon invandrare något som Sverigedemokraterna uppenbarligen tycker att de inte ska ha.

– Det här handlar om individer. Vi pratar mycket om grupper i den här diskussionen, och jag tycker inte om det. Det här handlar om enskilda individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kommunen gör en insats för att få dem ett steg närmre och förhoppningsvis hela vägen in. Så att de också kan vara med och bidra till den välfärd som vi alla arbetar för att få till. Men vi behöver också personal till vår egen verksamhet. Det kanske blir några av dessa, vad vet jag. Framför allt så flyttar vi människor från bidrag till att de faktiskt är med och bidrar via skattsedeln istället.

”Blev lite beklämd”

Andreas Erlandsson var besviken på Sverigedemokraterna:

– Jag blev lite beklämd, Michael, när du sa att det var ett hafsverk till svar. En interpellation handlar om att man ställer några frågor – och man får korta svar. Interpellationer ska, framför allt, debatteras här i fullmäktigesalen. 

– Vi har hört många lågvattenmärken i dag. Som kommun utbildar vi människor dagligen. De unga som föds i dag och framåt kommer säkert samhället satsa minst en miljon kronor på innan de får ett jobb och börjar bidra till det gemensamma.

– Vår grund i det här, är att alla som kan arbeta, ska arbeta. Och vi måste genomföra insatser för att de här ska kunna få ett jobb. Det är inte så lätt att komma långt bortifrån en helt annan kultur och bara gå rakt in på den svenska arbetsmarknaden. Här behöver vi göra en insats, sa Andreas Erlandsson.

Han fortsatte:

– I det här fallet handlar det om skattepengar på cirka 30 000 kronor per individ, som samhället har satsat i det här projektet. Kan de få ett jobb, ja, då är det här en riktigt lönsam investering.

– Mattias Bäckström Johansson står här och pratar om misslyckade insatser. Vi slösar bort skattemedel och så vidare. Men det här är ju lyckade insatser, som har lett fram till att människor har fått ett jobb. De är med och bidrar till vårt starka samhälle.

– Jag kan förstå att det blev lite reaktioner på det inslaget som SVT Småland hade. De hade helt enkelt valt att utelämna vissa personer, som hade blivit intervjuade, där det framgick tydligt att man var med och hade en egen finansiering.

”Bekymrad”

Mattias Bäckström Johansson kontrade:

– Är man i Sverige, i arbetsför ålder, så ska vi försöka se till så att alla som kan arbeta ska arbeta. Problemet är inte de som redan arbetar – utan att det är just för få.

– Ingela säger att det inte finns någon etnicitet kopplat till vilka som kan vara med. Hade man med en svensk bakgrund kunnat vara med i projektet? Det hade varit intressant att få svar på.

– Beskeden har varit olika huruvida utbildningen har varit på svenska eller arabiska. Däremot blev jag mer bekymrad när majoriteten sa att man läser sagor på språkundervisningen – och att det är bättre att de deltar i körkortsundervisningen.

– Är det på det sättet, att man läser sagor, att det är det som svenskundervisningen består av, då kan jag förstå att man ser det här som en väg ut mot något som går att fylla med mer innehåll. Då är det ju verkligen ett misslyckande. Då finns det väldigt mycket mer att göra från kommunens sida.

Mattias Bäckström Johansson var dock noga med att man inte ska dra för snabba slutsatser av det omdiskuterade projektet.

– En utvärdering får visa om detta var lyckat eller inte, sa han.

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

redaktionen@oskarshamnsnytt.se

072-277 89 77

magnuslarssonifullmäktige002.png

 ”Kvinnorna får inte en hel körkortsutbildning. En stor del av det får de finansiera själva via egna medel eller via CSN-lån”, fastslog Magnus Larsson, Centerpartiet.

leifaxelssonifullmäktige.png

 ”Vilka yrken är det som öppnar upp sig för de här kvinnorna när de väl får körkort?”, undrade Leif Axelsson (SD).

ingelaottossonifullmäktige.png

”Ja, du tycker att jag har gjort ett hafsverk – och det känns ju inte roligt att höra”, sa kommunalrådet Ingela Ottosson (M) i ett replikskifte med Michael Erlandsson (SD).