Två kommunalråd på besök hos Vikingbryggeriet i Mönsterås

Två kommunalråd på besök hos Vikingbryggeriet i Mönsterås

2021-12-15 Av av Peter A Rosén

MÖNSTERÅS

Stihna Johansson Evertsson (C) – kommunalråd i Högsby kommun och riksdagskandidat – och Anders Johansson (C) – kommunalråd i Mönsterås kommun – har varit och hälsat på hos Mattias Hammargren, som äger Vikingbryggeriet i Mönsterås.

Mattias Hammargren är till stora delar nöjd med gårdsförsäljningsutredningen.

Han och de båda kommunalråden tycker att det är synnerligen märkligt att Sverige som enda land i Europa inte tillåter gårdsförsäljning av alkohol.

Trion anser också att det är konstigt att det bara är de riktigt små bryggerierna som omfattas, enligt förslaget.

”Det är ett bra förslag i grunden, som behöver omarbetas lite”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNALRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Vi är nöjda med grunden, som visar att detta går att genomföra – men årsvolymbegränsningen saknar grund, tycker jag. Varför det skulle vara farligare att sälja alkohol på ett litet större bryggeri än på ett riktigt litet, det har man svårt att förstå. Sedan har jag förståelse för volymbegränsningen när det gäller hur mycket man får sälja. Men jag tror att det ändå kommer att vara ett lyft för de mindre bryggerierna och för vinodlarna och besöksnäringen. Jag tror att det kommer att höja Kalmar län som besöksmål. Vi vet att turismen med inriktning på mat och ett gott liv ökar – det här ligger helt i linje med det, att man kan ha det lite bra på semestern. Det är ett bra förslag i grunden, som behöver omarbetas lite, säger Anders Johansson.

Det var den 8 december i år som utredaren Elisabeth Nilsson presenterade betänkandet kring gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.

Hotar inte Systembolaget

Utredningen slår fast att gårdsförsäljning av vin, sprit och öl vid produktionsanläggning inte strider mot EU-rätten, samt att det är möjligt att införa gårdsförsäljning utan att detaljhandelsmonopolet hotas.

Gårdsförsäljning av lokalt och småskaligt producerade drycker skulle betyda mycket för tillväxten, landsbygden och hundratals dryckesentreprenörer i vårt land, slår Centerpartiet fast (gårdsförsäljningsutredningen fanns med som ett av Centerns krav i januariavtalet med den tidigare S-MP-regeringen).

Det framgår av utredningen att det under vissa förutsättningar är möjligt att förena gårdsförsäljning av alkoholdrycker med EU:s regler om fri rörlighet, med ett bevarat detaljhandelsmonopol för Systembolaget.

Begränsad omfattning

”Dessa förutsättningar handlar om att det måste röra sig om försäljning i begränsad omfattning och att det är besöket, inte försäljningen, som står i centrum vid gårdsförsäljningen”, skriver Sofia Nilsson (C), ledamot i socialutskottet, och Anders W Jonsson (C), ledamot i socialutskottet, i ett utskottsinitiativ.

De fortsätter:

”Det är besöksnäringen som föreslås ligga i fokus för regleringen om gårdsförsäljning och inte själva försäljningen i sig. Utöver detta, för att säkerställa att gårdsförsäljningen inte kommer i konflikt med den restriktiva svenska alkoholpolitiken som ligger till grund för monopolet, föreslås också kvoter för hur mycket alkoholdryck som får säljas till enskilda i samband med besöket. Utredningen har tagit fram ett i stora delar väl avvägt förslag, med undantag för ett krav om småskalighet på producenterna som innebär en gräns för årsproduktionsvolym utifrån rapporterade produktionsvolymer.”

”Saknar motivering”

”Centerpartiet ställer sig frågande till kravet på småskalighet för att få sälja sina produkter. Kravet saknar motivering och innebär att många framgångsrika producenter inte skulle kunna bedriva gårdsförsäljning. Det skulle inte främja besöksnäringen om de största aktörerna ställs utanför. Centerpartiet anser därför att gårdsförsäljning bör införas samtidigt som kravet på årsvolymbegränsning tas bort. Centerpartiet har anledning att tro att regeringen inte avser gå vidare med utredningens förslag. Om regeringen inte remitterar utredningens förslag skyndsamt avser Centerpartiet föreslå att riksdagen tar över den fortsatta beredningen. Centerpartiet föreslår att utskottet ger regeringen till känna att remittering av gårdsförsäljningsutredningens betänkande ska ske senast den 31 januari 2022”, skriver Sofia Nilsson och Anders W Jonsson.

Foto: Centerpartiet

Dela gärna artikeln: