Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Två SD-politiker i länet har skulder hos fogden och ett stort antal betalningsanmärkningar

ANNONS

LÄNET

Två framträdande sverigedemokratiska politiker i länet har skulder hos Kronofogden och ett stort antal betalningsanmärkningar.

ON:s genomgång på söndagen visar att en av dem har drygt 45 000 kronor i skulder – knappt 40 000 kronor är kopplade till enskilda mål (18 stycken) och resten, cirka 7 000 kronor, rör sig således om allmänna mål (tre stycken).

47 betalningsanmärkningar

Mannen i fråga har i skrivande stund 47 betalningsanmärkningar – totalsumman landar på knappt 140 000 kronor. Av dem står de allmänna målen för cirka 106 000 kronor (35 betalningsanmärkningar).

De enskilda målen (elva stycken) ligger på knappt 34 000 kronor.

Den senaste betalningsanmärkningen (15 000 kronor) registrerades den 15 januari i år.

Den 29 december registrerades en betalningsanmärkning, på 250 kronor, som är kopplad till Region Kalmar län.

Samma dag fick den aktuelle mannen en betalningsanmärkning på grund av en obetald faktura från en träningsanläggning (knappt 2 000 kronor).

Den 28 december registrerades två betalningsanmärkningar (en av dem är en räkning på ett par hundralappar från ett parkeringsbolag).

Obetalt underhåll

Den 20 december registrerades sammanlagt fem betalningsanmärkningar gällande obetalt underhållsstöd (en totalsumma på knappt 10 000 kronor).

Den aktuelle politikern har flera förtroendeuppdrag – han är, bland annat, fullmäktigeledamot och revisor i olika föreningar. Han har också andra framträdande positioner inom partiet.

Kvinna med 21 betalningsanmärkningar

En partivän, en högt uppsatt kvinna, har drygt 40 000 kronor i skulder (fem enskilda mål).

I dagsläget har hon 21 betalningsanmärkningar. Totalbeloppet uppgår till knappt 60 000 kronor. Det rör sig om 18 enskilda mål (drygt 54 000 kronor) och tre allmänna mål (drygt 3 000 kronor).

Den senaste betalningsanmärkningen registrerades den 15 januari i år (15 000 kronor).

Den 28 december förra året fick kvinnan en betalningsanmärkning på knappt 7 000 kronor (Trafikförsäkringsföreningen).

Hon fick även en betalningsanmärkning hos Trafikförsäkringsföreningen den 30 juni 2021 (knappt 13 000 kronor).

Samma dag registrerades en betalningsanmärkning på drygt 500 kronor (Kretslopp Sydost).

Och den 11 januari förra året fick kvinnan en betalningsanmärkning på grund av en obetald Eon-faktura (drygt 1 600 kronor).

Den 8 januari 2021 registrerades en betalningsanmärkning på drygt 4 500 kronor (Trafikförsäkringsföreningen, igen).

Den 20 juli 2020 fick hon en betalningsanmärkning på grund av obetald fordonsskatt (knappt 1 400 kronor).

”Detta belyser orättvisan som råder inom SD”

KÄLLA MED MYCKET GOD INSYN I PARTIET

6 juli samma år handlade det om en obetald Eon-faktura (drygt 1 600 kronor).

Den 27 maj 2020 fick kvinnan en betalningsanmärkning på drygt 700 kronor (Kalmarsundsregionens Renhållare, KSRR).

Tunga poster inom SD

Kvinnan i fråga är bland annat fullmäktigeledamot, revisorssuppleant och hon har tunga poster inom partiet.

– Jag vet att flera personer, som har haft betydligt lägre skuldbelopp än de här två, inte har fått representera SD i fullmäktige och/eller i olika nämnder. Inom Sverigedemokraterna rådet det nolltolerans om man har skulder och vill kandidera på olika sätt. Detta belyser orättvisan som råder inom SD, säger en källa med mycket god insyn i partiet.

Kan finnas många orsaker

ON ringer upp Mattias Bäckström Johansson (SD) – som, bland annat, är biträdande partisekreterare på riksplanet.

– Jag är inte distriktsordförande – men däremot kan jag ge en övergripande bild av hur det fungerar när man vill kandidera. Det finns ett kandidatutskott under partistyrelsen, på central nivå, som hanterar det. Och då prövar man om det finns anledning att neka någon att kandidera. Man tittar på om det finns en brottslig belastning i belastningsregistret. Sedan kollar man även ekonomin, säger han.

Mattias Bäckström Johansson (SD) tittar in i kameran
Mattias Bäckström Johansson (SD). Foto: Peter A Rosén

”Det där är inte svart eller vitt”

MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON (SD), BITRÄDANDE PARTISEKRETERARE

– Och det där är inte svart eller vitt. Finns det något att anmärka på där, så går man igenom det och tittar på om det kan ha funnits en anledning till det. Man kan exempelvis ha varit sjuk, barn kan ha varit sjuka – och ibland kan det vara kopplat till en skilsmässa. Och som företagare kan man ha testat en affärsidé som inte gick vägen. Det kan finnas många olika orsaker.

”Inte lämpligt”

– Då får man pröva det – om man kan kandidera för partiet under de förutsättningarna eller inte. Det finns flera fall där vi som parti tycker att det inte är skäl nog att neka någon att kandidera. Men det är inget som lokalföreningarna är inblandade i. Det är något mellan de enskilda kandidaterna och kandidatutskottet. Men det finns fall som gör att det är olämpligt att kandidera. Har man, exempelvis, mängder med kreditkortsskulder och konsumtionsbaserade skulder, så är det kanske inte lämpligt att man hanterar skattebetalarnas pengar, säger Mattias Bäckström Johansson.

I sammanhanget betonar han dessutom att det faktiskt inte är brottsligt att ha dålig ekonomi.

Kände du till de här två aktuella fallen i länet?

– Ja, jag var distriktsordförande tidigare, då det prövades, och jag vet att fallen var uppe i kandidatutskottet. Och det var kandidatutskottet som hanterade det. Då får man lita på bedömningarna som gjordes där. Det där är inget som kommunföreningarna eller distrikten kan överpröva även om vi skulle vilja göra det på det lokala planet, svarar Mattias Bäckström Johansson.

Du sitter inte i kandidatutskottet?

– Nej, det gör jag inte.

Ni har följaktligen inte någon nolltolerans inom det här området – det görs snarare en bedömning från fall till fall…

– Ja, och så har det alltid varit, säger Mattias Bäckström Johansson.

Men synen på brottslighet är förstås strängare, betonar han.

– Sedan är ju inte en fortkörningsbot lika farlig som en misshandel och så vidare. Det är grova brott som man slår ner hårt på. När det gäller privatekonomin så tittar man på det enskilda fallet och den bakomliggande orsaken. Kandidatutskottet bedömer hur det kan påverka förtroendet utifrån den aktuella bakgrunden. Landar man i att det inte påverkar, så får personen i fråga kandidera. Bedömer man att det inte ser bra ut, och att det är tämligen självförvållat, ja, då nekar partiet personen att kandidera.

– Det där är en väldigt individuell avvägning, säger Mattias Bäckström Johansson.

Grafik: Sverigedemokraterna

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS