Två tänder fick tas bort och skadorna blev stora efter miss av tandvården i länet

Två tänder fick tas bort och skadorna blev stora efter miss av tandvården i länet

2020-10-05 0 av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”Tandvårdschef Lise-Lotte Hinsegård Heiding har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan karies missats”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

”Fallet gäller en patient där det vid två separata undersökningstillfällen missades att hen hade karies. Vid den andra undersökningen fungerade inte röntgenutrustningen och ingen röntgen togs.”

”Patienten uppsökte åter kliniken akut efter det senaste undersökningstillfället varvid omfattande kariesskador upptäcktes och två tänder fick tas bort.”

”Rutinerna för kariesdiagnostik har uppdaterats”, skriver regionen.

FOTO

FREEPIK