”Under sommaren flyttades personal från Oskarshamns sjukhus”

”Under sommaren flyttades personal från Oskarshamns sjukhus”

2021-01-13 Av av Peter A Rosén

LÄNET

”Många av Region Kalmar läns medarbetare har under året fått en tyngre arbetsbelastning än tidigare år. Tuffa arbetspass med all extra skyddsutrustning liksom den psykiska påfrestningen kräver tid för återhämtning liksom uppskattning från arbetsgivaren”, skriver Moderaterna och Kristdemokraterna i ett pressmeddelande.

”Under sommaren flyttades personal från bland annat Oskarshamns sjukhus. Trots att flytt endast skulle ske på frivillig basis, visar Vårdförbundets medlemsenkät på att så många som en tredjedel upplevde sig tvingade. När regionen nu åter börjar flytta personal kräver vi från oppositionens sida att det fortsatt ska vara frivilligt. Tyvärr har redan samtal från medarbetare kommit som berättar motsatsen”, säger Carl Dahlin (M), som är vice ordförande i personalutskottet i Region Kalmar län.

”Vi vill såklart att medarbetarna ska vilja stanna kvar efter pandemin och då måste regionen visa dem den uppskattning de förtjänar”

CHATRINE PÅLSSON AHLGREN (KD)

”Återhämtning, rätt ersättning och kompensation är A och O för att våra medarbetare ska orka fortsätta. Här gäller det att visa uppskattning för de många ovärderliga insatser och uppoffringar som görs dagligen för att ta emot och hjälpa de som insjuknat i covid-19. Vi vill såklart att medarbetarna ska vilja stanna kvar efter pandemin och då måste regionen visa dem den uppskattning de förtjänar, säger Chatrine Pålsson Ahlgren (KD).

”Regionen har som ambition att bli en av Sveriges bästa arbetsplatser, men endast 14 procent av över 7 000 medarbetare instämmer till fullo att regionen är en attraktiv arbetsgivare. I dessa svåra tider gäller det mer än någonsin att ta hand om medarbetarna för att de ska orka stanna kvar. Ett exempel på att underlätta arbetet kan vara att se över möjligheterna till lättare skyddsutrustning än den som används idag”, säger Kaj Holst (M).

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: