Upprop: ”Avstå från ytterligare vindkraftsutbyggnad”

Upprop: ”Avstå från ytterligare vindkraftsutbyggnad”

2021-07-19 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET/SVERIGE

”Avstå från ytterligare vindkraftsutbyggnad”.

Det är rubriken på ett brev som Färingtofta Norra (ideell förening) och Föreningen Svenskt Landskapsskydd har skrivit till alla kommuner och kommunalråd i Sverige.

Brevet är underskrivet av Bengt Halén (ordförande), Einar Fjellman och Klas Lundius i Färingtofta Norra och av Martin Degerman (ordförande) och Henrik Wachtmeister i Svenskt Landskapsskydd.

”Upprop för det Svenska landskapet”

De är initiativtagare till ”Upprop för det Svenska landskapet”.

”Sveriges kommuner står nu inför uppgiften att bereda väg för en vindkraftutbyggnad som till omfång och påverkan på naturvärden kan jämföras med 1900-talets utbyggnad av Norrlandsälvarna. Det är en uppgift påtvingad av energimyndigheten och Naturvårdsverket och en central del av deras tidigare i år publicerade Nationell strategi för en hållbar vindkraftutbyggnad.”

”Med Miljöpartiet i spetsen”

”Denna strategi har politiskt stöd av regeringen Löfven med Miljöpartiet i spetsen, men den har inte stöd av Svenska Kraftnät, den myndighet som har det yttersta ansvaret för att landets elsystem fungerar driftsäkert och levererar elström närhelst en strömbrytare slås på. Den har sannerligen heller inget stöd av den del av Sveriges befolkning som kommer att drabbas hårt av ytterligare vindkraftutbyggnad. Strategin är ett barn av den miljö/klimatpolitik som utformas av storstadsfolk i en miljö där man inte behöver bekymra sig över förstörd natur eller vindkraftintrång i det egna boendet.”

”Länsstyrelserna skall formulera målen och tillse att de uppfylls”

”Kommunernas roll har hittills varit att ta ställning till ansökningar om vindkraftsetablering från företag i vindkraftsindustrin. Det är i grunden en passiv roll som energimyndigheten/Naturvårdsverket nu kräver skall förändras så att kommunerna i stället aktivt skall utpeka områden som kan bebyggas med vindkraft med en produktionskapacitet som tillfredsställer de två myndigheternas mål enligt den nationella strategin.”

”Länsstyrelserna skall formulera målen och tillse att de uppfylls. Vi har uppmanat Krokoms kommun att ha med Svenska Kraftnäts yttrande i beslutsunderlaget inför arbetet med en ny vindbruksplan och vi sänder med detta brev samma uppmaning till alla berörda kommuner. Yttrandet är inget myndighetsdirektiv men en stark maning att avstå från ytterligare vindkraftutbyggnad i vårt land. Yttrandet är publicerat på myndighetens hemsida”, står det i brevet till kommunerna och kommunalråden.

Arkivfoto: Peter A Rosén (fartyg med vindkraftsdelar vid Oceankajen i Oskarshamn)

Dela gärna artikeln: