”Uppskattar inte att man säger att det är att obstruera”

”Uppskattar inte att man säger att det är att obstruera”

2021-04-28 0 av Peter A Rosén


HÖGSBY

Det hettade till på socialutskottets möte i Högsby under tisdagen.

Carl-Wiktor Svensson (M), som avverkade sitt allra första sammanträde i rollen som utskottsordförande, hör av sig till vår tidning och säger att kommunchefen Anders Johansson och kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) oaviserat obstruerade en föredragning, med hänvisning till att det inte är så här man brukar göra i Högsby kommun och att hans förslag i stället borde läggas fram som en motion till fullmäktige.

Vi har tidigare berättat att Moderaterna vill utreda införandet av omsorgsläkare i kommunen – i samverkan med Region Kalmar län.

Ärendet dök upp på ovannämnda socialutskottssammanträde.

Carl-Wiktor Svensson föreslog att det hela ska utredas.

Carl-Wiktor Svensson (M).

I utskottet sitter endast tre ledamöter – ordföranden Carl-Wiktor Svensson har sällskap av Kerstin Karlström (C) och Diana Bergeskans (S).

– Förslaget om en utredning hade kommunicerats med Centerpartiets företrädare och förankrats med dess utskottsledamot i god tid inför mötet, säger Carl-Wiktor Svensson, som följaktligen trodde att det fanns en majoritet bakom förslaget.

– Men i och med att Stihna Johansson Evertsson var med på mötet och sa att hon ville att det skulle återremitteras, så gick Centerpartiets ledamot inte på den linjen som hon hade aviserat. Hon röstade i stället för en återremiss. Det gjorde även Socialdemokraternas ledamot.

”Djupt oroväckande”

– Detta ska man ha respekt för – men bekymret och problemet, som jag ser det, är att man underminerar utskottens initiativförmåga och legitimitet när det kommer till att ta beslut. Det är djupt oroväckande – i synnerhet när det är kommunens främsta företrädare som gör på det här viset, säger Carl-Wiktor Svensson.

Han fortsätter:

– Ett utskotts funktion är ju att bereda och ta fram utredningar och förslag på idéer till kommunstyrelsen, så att den kan fatta beslut om detta. Ska man kringgå det, så har vi jättestora problem.

I återremissen står det att medicinskt ansvarig sjuksköterska ska titta närmare på frågan. Därefter ska ärendet tas upp i socialutskottet i juni.

– Det är en alldeles för viktig fråga för att man ska lägga den åt sidan. I synnerhet om man tänker på de gamla och de som hunsas fram och tillbaka mellan olika läkare.

”Förhalar”

– Nu förhalar man ärendet med en återremiss. Att det finns ett behov av fasta vårdkontakter, både inom kommunen och länet, är påtagligt. Det framgår i Coronakommissionens rapport, att det är ett stort bekymmer. De äldres vårdbild är ganska komplex. Den behöver utvärderas av en kompetent person – och framför allt av samma person under en längre tid. Man ska inte ha fem-sex olika läkare under ett år. Det är inte bra, säger Carl-Wiktor Svensson.

– Någon måste ta initiativet och enligt subsidiaritetsprincipen (som innebär att beslut ska fattas på den lägsta ändamålsenliga nivån) ska initiativen tas så nära medborgarna som möjligt. Vi i kommunen ansvarar för våra äldre och deras välbefinnande. Det är jätteviktigt att vi tar initiativ till sådana här saker, så att det inte bara kommer från regionen.

Moderaterna i Region Kalmar län har, i samklang med kommunerna, skrivit en motion i frågan till regionfullmäktige. Om den går igenom återstår att se.

”Det är väldigt viktigt att jobba på flera fronter”

CARL-WIKTOR SVENSSON (M), ORDFÖRANDE I SOCIALUTSKOTTET I HÖGSBY KOMMUN

– Det är väldigt viktigt att jobba på flera fronter, säger Carl-Wiktor Svensson.

Stihna Johansson Evertsson säger så här till vår tidning:

– Det är demokrati som råder. Röstar majoriteten av utskottsledamöterna emot ett förslag, så är det ju så det är. Återremissen handlar inte om att ärendet inte ska hanteras, utan det var en återremiss för att ta reda på hur det fungerar med läkarkontakterna i Högsby i dag. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska ta fram ett underlag.

Carl-Wiktor Svensson trodde att Centerpartiet var med honom…

– Nej, då hade det inte blivit en återremiss. Han trodde det, men det är inte samma sak som att han hade det.

– Och sedan är det ju som så att både jag och Anders tittar på alla underlag. Jag är alltid med under punkter där det finns något som jag är extra intresserad av – eller som är av extra betydelse för kommunen.

”Jag har rätt att vara med på alla möten, enligt den ordning vi har”

STIHNA JOHANSSON EVERTSSON (C), KOMMUNALRÅD I HÖGSBY KOMMUN

– Då kommer jag alltid in och lyssnar av de punkterna. Det är inget konstigt med det. Jag har rätt att vara med på alla möten, enligt den ordning vi har. De som har det största ansvaret i kommunen har all möjlighet i världen att komma in och ha synpunkter. Det får han leva med. Det är vi som är ytterst ansvariga för verksamheten.

Hade utskottet kunnat ta ett eget beslut om att starta en utredning i den aktuella frågan?

– Nej, det hade ändå gått vidare till kommunstyrelsen.

Men medicinskt ansvarig sjuksköterska ska alltså titta på detta…

– Ja, precis. Det är högst rimligt att man tar reda på hur det ser ut innan man utreder någonting. Det är viktigt med en nulägesanalys innan man går vidare med eventuella aktiviteter.

– Sedan ska ärendet tillbaka till socialutskottet. Då får man se om det finns en problematik kring det här eller inte.

”Det är olyckligt att man använder sitt första möte till att förklara att kommunledningen obstruerar”

STIHNA JOHANSSON EVERTSSON

– Vi försökte berätta om den ordning som vi brukar ha i kommunen och föreslog att om man inte kan få igenom sina förslag via utskotten, om man inte har mer än 50 procent av rösterna, då kan man lägga fram förslagen i fullmäktigemotioner i stället. I Mönsterås vet jag att det kom in som en motion på fullmäktige. Carl-Wiktor har valt en annan ordning än den vi traditionellt brukar ha. Men vi obstruerade inte. Vi använde oss av de instrument som är fullt möjliga. Och jag uppskattar inte att man säger att det är att obstruera. Det är olyckligt att man använder sitt första möte till att förklara att kommunledningen obstruerar.

– Det var onödigt.

Vad händer om man kommer fram till att en utredning bör genomföras i den aktuella frågan?

– Då tas det upp i kommunstyrelsen. Men i förslaget står det att man ska göra det tillsammans med regionen. Det förutsätter att de är intresserade av det. Det finns en motion där, i regionfullmäktige, som ännu inte är besvarad. Vi vet inte om det i praktiken finns någon part att göra detta tillsammans med. Det finns ganska många frågor att besvara innan vi går vidare med detta, säger Stihna Johansson Evertsson.

Carl-Wiktor Svensson reserverade sig mot beslutet i socialutskottet.

ARKIVFOTO: PETER A ROSÉN