Utbildning           i Oskarshamn får mycket högt betyg

Utbildning i Oskarshamn får mycket högt betyg

2020-04-14 0 av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Specialistundersköterskeutbildningen i Oskarshamn får ett mycket högt betyg av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Yrkeshögskolemyndigheten granskar kvaliteten på yrkeshögskoleutbildningarna – och i år har myndigheten granskat Novas utbildning ”Specialistundersköterska – äldre”.

Och kvaliteten på utbildningen är mycket hög, fastslår myndigheten.

”Mycket glädjande”

– Det är mycket glädjande att få bekräftelse på att våra utbildningar håller hög kvalitet. Yrkeshögskoleutbildningar är av central betydelse för arbetslivets möjligheter att anställa personer som har ett kvalificerat yrkeskunnande och för individens möjlighet att skaffa sig yrkeskunskaper som är efterfrågade på arbetsmarknaden, säger Bengt Karlsson Moberg, rektor på Nova – Utbildning FoU & Affärsutveckling.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO: FREEPIK