Utbildningsutskottet i Högsby kommun går mot ett plusresultat enligt den senaste prognosen

Utbildningsutskottet i Högsby kommun går mot ett plusresultat enligt den senaste prognosen

2022-05-17 Av av Peter A Rosén

HÖGSBY

Aprilprognosen pekar mot ett plus på 1,5 miljoner kronor, på helåret, för utbildningsutskottet i Högsby kommun.

Det berättar utskottsordföranden Heléne Danielsson (KD).

Heléne Danielsson (KD). Arkivfoto: Pierre Stjernfeldt

Priserna på det mesta har, som bekant, stigit i kölvattnet av kriget i Ukraina – och utskottspolitikerna räknar således med högre mat- och lokalkostnader framöver.

”Utvecklingen är oroväckande”

HELÉNE DANIELSSON (KD), ORDFÖRANDE I UTBILDNINGSUTSKOTTET I HÖGSBY KOMMUN

– Utvecklingen är oroväckande. Det är svårt att ta höjd för den – men vi hoppas ändå att vi ska kunna hålla en budget i balans, säger Heléne Danielsson, som berättar att utskottet under det senaste sammanträdet, som hölls i onsdags, fick besök av Peter Svensson, fastighetsförvaltare/projektledare på Högsby Bostads AB.

Han redogjorde för förbättringar och renoveringar som måste genomförs i skollokalerna i kommunen.

Det är bostadsbolaget som ansvarar för dem.

Är det många renoveringar på gång?

– Ja. På Fröviskolan i Högsby handlar det om köket. Under arbetets gång tillagas maten i Kvillgårdens kök. Sedan körs maten därifrån till matsalen på Frövi, som fortfarande kan användas. Till nästa år är troligtvis allt klart, säger Heléne Danielsson, som konstaterar att bostadsbolaget dessutom brottas med en renoveringsskuld på kommunens ytterskolor.

Fröviskolan i Högsby. Foto: Peter A Rosén

Hon nämner exempelvis det gamla gula huset på Tallåsskolans område i Ruda.

– Det är utdömt. Där ska vi inte ha någon skolverksamhet. Den byggnaden ska avyttras – sedan får vi lösa det på något annat sätt. Vi kan inte renovera den byggnaden för 15 miljoner kronor.

”Vi kan inte ha kvar en gammal och dålig lokal bara föra att vi behöver en lokal”

– Vi kan inte ha kvar en gammal och dålig lokal bara för att vi behöver en lokal. Det kan vi inte utsätta våra elever för. Vi måste lösa det på ett annat sätt. Vi kan kanske docka på en modul på skolan, säger Heléne Danielsson.

Vuxenskolan fanns också med på dagordningen på det senaste utskottssammanträdet.

– Där har man gjort en utredning, kring hur det ska se ut i framtiden, som ska upp i kommunstyrelsen för beslut. Vi i utskottet är överens om att vi vill ha kvar Vuxenskolan. Med de lärare och elever vi har i dag, så skulle vi kunna ta in 25 elever till – utan att behöva nyanställa. Det utrymmet finns.

– Vi vill också att man ska marknadsföra vuxenutbildningarna i samarbete med de lärcenter som finns – samt att man byter namn från HUC (Högsby Utbildningscenter) till Högsby lärcenter. Det är vårt förslag som kommunstyrelsen ska ta ställning till (utbildningsutskottet ligger direkt under kommunstyrelsen).

”Duktiga på Komvux”

– De är duktiga på Komvux – och vi behöver höja utbildningsnivån i Högsby kommun. Vi tror på ett samarbete med andra lärcenter – i Hultsfred och Uppvidinge, exempelvis. Vissa kurser kan man få åka till och vissa kan man läsa på distans.

Heléne Danielsson berättar också att inskolningsklasserna, för flyktingarna från Ukraina, körde i gång med undervisningen i går, måndag.

– Det rör sig om 25 elever, som studerar i Berga, bredvid Skyttefällaskolan – i Skyttebo, där förskolan var tidigare. Tanken är att de sedan ska gå över till den vanliga klassundervisningen. Sex elever börjar på högstadiet – de slussas in successivt.

– Vi kommer att satsa på svenska språket i undervisningen.

– En del av eleverna läser dessutom på distans från Ukraina.

Heléne Danielsson konstaterar att eleverna från Ukraina inte har skolplikt i Sverige.

– Vi erbjuder dem utbildning – men det är frivilligt för dem.

Arkivfoto: Peter A Rosén (översta bilden)

Dela gärna artikeln: