Utländsk man i Oskarshamns kommun dömd för att ha förfalskat handlingar

Utländsk man i Oskarshamns kommun dömd för att ha förfalskat handlingar

2021-10-12 Av av Oskarshamns-Nytt

OSKARSHAMN

En man i 50-årsåldern döms för brukande av falsk urkund efter att ha åberopat ett falskt examensbevis och andra falska betygshandlingar i Oskarshamns kommun, eller på annan plats i Sverige.

Han får en villkorlig dom samt dagsböter på 2 000 kronor.

De beslagtagna handlingarna förklaras förverkade.

Handlingarna gav sken av att vara utfärdade av ett universitet i ett annat land.

Urkunderna åberopades i ett ärende vid Universitets- och högskolerådet i Stockholm, för att få deras sakkunniga utlåtande gällande värdet i Sverige av en påstådd utländsk juristutbildning.

Betygshandlingarna var helförfalskade urkunder som hade upprättats i bevissyfte, och med utställarangivelse och av originalkaraktär.

Detta hände mellan december 2016 och februari 2018.

Mannen har förnekat brott.

”Det är genom den av åklagaren åberopade bevisningen styrkt att examensbeviset och övriga betygshandlingar som NN uppvisat inför Universitets- och högskolerådet är förfalskade, att NN åberopat handlingarna inför rådet samt att det funnits risk för att handlingarna skulle uppfattas som äkta”, skriver tingsrätten i domen.

Dela gärna artikeln: