V vill sätta stopp för besparingar

V vill sätta stopp för besparingar

2020-02-22 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Vänsterpartiet i Oskarshamns kommun vill att extrapengarna från regeringshåll ska gå till att stoppa nedskärningarna inom skolan, förskolan och omsorgen.

I ett initiativärende skriver vänsterns gruppledare Lena Granath att kommunstyrelsen snarast bör fatta ett beslut om fördelningen av det extrainsatta statsbidraget. Vänsterpartiet vill att pengarna ska användas för att sätta stopp för nedskärningarna inom välfärden i kommunen.

Lena Granath skriver, bland annat, att Kommunsverige står inför stora utmaningar.

”Nedskärningar och sparbeting är vardagsmat i snart sagt varje del av landet. När staten drar sig tillbaka, stänger arbetsförmedlingskontor och drar in personlig assistans, drabbas invånarna förstås hårdast – men även kommunerna, som ska försöka täcka upp för statens tillkortakommanden och övervältring av kostnader från statlig nivå till lokal nivå, drabbas. I Oskarshamn har förskola, skola och äldreomsorg redan börjat anpassa sin verksamhet till snävare ramar”, påpekar hon.

”För Vänsterpartiet är en välfungerande välfärd grundbulten i ett jämlikt land. Därför har partiet i riksdagen agerat för en ändringsbudget, med så stora tillskott till kommunsektorn som möjligt, för att hindra nedskärningar i välfärden. Från SKR:s ekonomer är man tydliga med att dessa pengar ska betraktas som permanenta – och de är möjliga att använda redan i år.”

”För att de aviserade statsbidragen ska ge avsedd effekt, behöver kommunstyrelsen omgående fatta beslut om hur medlen ska fördelas mellan nämnderna. Om inte särskilda beslut fattas kring fördelningen av pengarna kommer 2020 års ekonomiska tillskott att läggas till årets resultat”, skriver Lena Granath.

Text & foto: Peter A Rosén, peter@oskarshamns-nytt.se

Dela gärna artikeln: