Våld i nära relationer påverkar arbetsplatsen

Våld i nära relationer påverkar arbetsplatsen

2022-08-24 Av av Annicka GunnarssonSVERIGE

Våld i nära relationer har en påverkan på arbetsförmågan och relationer på arbetsplatsen. Det visar en undersökning som Jämställdhetsmyndigheten låtit göra. Myndigheten har skapat en kurs som bland annat tar upp våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck, säger Kerstin Kristensen, senior utredare på myndigheten.

I en undersökning som Jämställdhetsmyndigheten har låtit göra framkommer det att våld i nära relation har en påverkan på arbetsförmågan och relationer på arbetsplatsen. En av deltagarna i undersökningen svarade: ”Jag blir en sämre kollega när jag mår dåligt, arbetsplatsen påverkas när man inte kan bidra till att skapa en god arbetsmiljö. Man är för absorberad av sig själv/relationen till partnern för att orka bry sig om andra”.

Att agera som chef eller kollega

Undersökningen visar att det finns anställda på dessa arbetsplatser har erfarenheter av våld. Det framkom att den som är utsatt för våld och som berättar på arbetsplatsen i första hand pratar med en kollega, i andra hand sin chef och först efter det med andra funktioner som HR och fack.

Deltagarna i undersökningen ansåg att frågan om våld i nära relationer skulle tas upp på arbetsplatsen i till exempel medarbetarsamtal och på temadagar.

Våga fråga om våld i nära relation

Som ett led i detta arbete har Jämställdhetsmyndigheten skapat webbkursen Våld i nära relation – agera som chef eller kollega. Den handlar om hur våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck kan upptäckas och hanteras på arbetsplatsen ur två perspektiv: som kollega eller chef. Kollegor och chefer får kunskap om hur de kan agera om de tror att någon är utsatt, eller utsätter andra och får kännedom vilket nationellt stöd som finns att få.

— Kursen är uppdelad i två spår, en för chefer och en för kollegor. Den innehåller praktiska övningar med möjlighet att öva sig på att våga fråga om våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck, säger Kerstin Kristensen, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

FAKTA / OM UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen är en enkät utförd på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten av forskare vid Western University i Kanada. Undersökningen gjordes på fem svenska myndigheter: Jämställdhetsmyndigheten, samt länsstyrelserna i Kronoberg, Skåne, Värmland och Västerbotten. Enkäten skickades ut till 1578 anställda under september 2021 och besvarades av totalt 859 personer.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: